เดอะ มาร์เก็ตฉลองตรุษจีนอัญเชิญ 12เทพเจ้าจีน ให้สายมูเสริมมงคล

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ม.ค. 2565 เวลา 11:43 น. 118

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมฉลองตรุษจีนปีขาลอัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ ให้ลูกค้าสักการะเสริมสิริมงคล พร้อมจัดโชว์เชิดสิงโตทอง 7 เซียน ครั้งแรกในประเทศไทยในบรรยากาศโมเดิร์นไชนิส

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จัดเทศกาลตรุษจีน “The Market Chinese New Year 2022” อัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้คนไทยร่วมสักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

เดอะ มาร์เก็ตฉลองตรุษจีนอัญเชิญ 12เทพเจ้าจีน ให้สายมูเสริมมงคล

นอกจากนี้ยังจัดแสดงเชิดสิงโตครั้งแรกในประเทศไทย กับการแสดง สิงโตทอง 7 เซียน (เทพสิงโต) และการแสดงกลอง 5 ธาตุมหามงคล จากคณะ Thai Diamond  dragon and Team รวมทั้งช้อป ชิลล์ บูธชงชาจิบชาข้าวหอมทิเบต พร้อมจุดเช็คอินถ่ายภาพรับปีขาลมหามงคลในสไตล์โมเดิร์นไชนิส และเอาใจสายมูด้วยจุดตรวจดวงชะตากับตลาดพยากรณ์โดยนักพยากรณ์ชื่อดังหลากหลายศาสตร์พร้อมรับของที่ระลึกเฮงตลอดปี และอั่งเปาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่กิน ช้อป โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565   

สำหรับเทศกาลตรุษจีนอันเป็นมงคลหรือวันปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนในปีนี้ตรงกับปีขาล ตามศาสตร์จีนเชื่อว่าเป็นนักษัตรปีเสือ นักล่าที่มีความสง่างาม น่าเกรงขาม ทรงพลังมหาศาล ทั้งนี้ทางศูนย์การค้าศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกได้อัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้า พระโพธิสัตว์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาสถิตย์ เพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมเคารพสักการะบูชาเสริมความมงคล มั่งมีศรีสุข ทั้งด้านการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ และความรักตลอดทั้งปี ได้แก่ 

เดอะ มาร์เก็ตฉลองตรุษจีนอัญเชิญ 12เทพเจ้าจีน ให้สายมูเสริมมงคล      

·พระบรมสารีริกธาตุ  อัญเชิญจากวัดหยวนทงเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน องค์แทนมหามงคล พระศรีศากยมุนี พระบรมสารรีกธาตุโบราณ จากพระธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดหยวนทง เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประชาชนสามารถกราบสักการะขอพุทธานุภาพ และความเป็นสิริมงคลสูงสุด เพื่อคุ้มภัยห่างไกลโรค และ ประสบโชคดีตลอดปี  2565

·พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร จากพุทธสถานมหานครปักกิ่ง  สุดอลังการด้วยความสูงถึง 3.5 เมตร พระโพธิสัตว์ ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ทรงช่วยประทานพรปัดเป่าความทุกข์โศก เเละความเดือดร้อนให้หมดไป ให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

 

·พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า  (เอี๊ยะซือยูไล) จากเมืองปักกิ่ง สูง  1 เมตร พระนามของพระองค์ หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีงดงามสีน้ำเงินดังไพฑูรย์  พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค  เป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบต อธิษฐานขอพรคุ้มภัยโรคระบาด และให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว    

เดอะ มาร์เก็ตฉลองตรุษจีนอัญเชิญ 12เทพเจ้าจีน ให้สายมูเสริมมงคล

·เจ้าพ่อเสือ องค์ตั่วเล่าเอี้ยกง จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 16 นิ้ว (สำหรับคุ้มครองดวงชะตาปีขาล) เพื่อคุ้มครองมวลมนุษย์ในปีขาลนี้ ไหว้ขอพรเพื่อประสบโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัย พิชิตมาร ขับไล่สิ่งไม่ดีให้ชีวิตรุ่งเรืองตลอดปี

 

·เจ้าแม่ทับทิม หม่าโจ้ว อัญเชิญจากวัดอาม่า เกาะหม่าเก๊า ความสูง 16 นิ้ว เทวดาจีนที่สำคัญอีกองค์ของชาวไทยมาเนิ่นนาน มีเมตตาบารมีสูง อุปถัมภ์ค้ำชูผู้มาขอพรเรื่องการเดินทาง และความรักให้สำเร็จสมปรารถนา ครอบครัวให้เป็นสุข

 

·เทพเจ้ากวนอู อัญเชิญจากเมืองฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว องค์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ขอพรให้รุ่งเรืองก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน และป้องกันโจรผู้ร้าย แคล้วคลาดปราศจากภยันตราย

 

·พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ อัญเชิญจากภูเขาจิวฮัวซาน ความสูง 24 นิ้ว เป็น 1 ใน 4  พระโพธิสัตว์ ที่พุทธศาสนิกชนนิกายมหายานให้ความนับถืออย่างมาก นามของพระองค์แปลได้ว่า ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน, คลังแห่งแผ่นดิน, บ่อเกิดแห่งแผ่นดินหรือ ครรภ์แห่งแผ่นดิน พระองค์ถือเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ  เช่นเดียวกับการเป็นผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเทพอุปถัมภ์ของเด็กที่เสียชีวิต และทารกที่ตายจากการแท้ง  จึงมักมีผู้คนมาสักการะเพื่ออธิษฐานขอขมากรรม ขออายุยืนยาว และอุทิศบุญแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

 

·พระศรีอริยเมตไตรย จากเมืองฮกเกี้ยน  สูง 1 ฟุต  พระโพธิสัตว์ ที่ชาวพุทธเชื่อว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และเป็นองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ในยุคกาลข้างหน้าที่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นโลกจะมีความสงบสุข และพระศาสนาจะมีความรุ่งเรืองมาก ประชาชนนิยมสักการะบูชาอธิษฐานเพื่อความสุข ชีวิตใหม่ที่ดี มีบริวารที่ดี

เดอะ มาร์เก็ตฉลองตรุษจีนอัญเชิญ 12เทพเจ้าจีน ให้สายมูเสริมมงคล

·ไฉ่สิ่งเอี้ย จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 16 นิ้ว เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ให้คุณทางด้านการเงินการทอง หากใครอธิษฐานบูชาในเทศกาลตรุษจีนขอโชคลาภ เงินทอง การงานและการเงิน ก็จะสัมฤทธิ์ผล

 

·ไท้ส่วยเอี้ย จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ความดีชั่วของมนุษย์ ตามคติความเชื่อจากลัทธิเต๋า และในทางโหราศาสตร์ยังเป็นชื่อของดวงดาว ที่โคจรมาใหม่ทุกปี ปีละ 1 ดวง (1 องค์) สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป โดยมีปรากฏทั้งหมด 60 องค์ ต่อ 5 รอบปีนักษัตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลมูลมนุษย์ ซึ่งองค์ไท้ส่วยเอี้ย ประจำปี 2565 มีพระนามว่า "ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง" เป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มอิ๊ง หรือปีขาล

 

·เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว จากเมืองฮกเกี้ยน สูง 14 นิ้ว เป็นองค์เทพเจ้าจีนผู้ที่ได้รับความนับถือจากลูกหลานชาวจีนในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกระแสแรงศรัทธา ปาฏิหาริย์ ความสำเร็จของผู้ที่นับถือต่อๆ กันมา  โดยเชื่อว่าท่านช่วยขจัดปัดเป่าคุ้มครองจากภูตผี เภทภัย และประทานความสำเร็จทุกด้านแก่ผู้เคารพบูชาได้อย่างว่องไว

 

·เทพเจ้านาจา นาจาซาไท่จื้อ จากเมืองลั่วหยาง ความสูง 12 นิ้ว เทพแห่งชัยชนะความสำเร็จ สามารถอธิษฐานบูชาขอความสำเร็จให้บังเกิดได้ทุกประการ

 

ภายในงานยังสามารถเขียนชื่อ-สกุล ในกระดาษแดง และอธิษฐานขอพรเพื่อฝากดวงชะตากับ องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเพื่อคุ้มครองดวงชะตา แก้ชง ปัดเป่าความทุกข์ บรรเทาเคราะห์กรรม สำหรับผู้ที่เกิดปีชงในปีนี้ (ปีขาล, ปีวอก, ปีมะเส็ง และปีกุน)โดยจะมีการนำไปสวดพระจีน ณ อารามวัตรมหายาน หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนาอ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งความเป็นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่ที่มีขึ้นในศูนย์การค้าย่านใจกลางเมืองครั้งนี้ ถือเป็นของขวัญที่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มอบให้ทุกท่านด้วยความตั้งใจแทนคำขอบคุณ โดยสามารถร่วมกราบสักการะขอพร 12 องค์เทพเจ้าจีนได้ที่ ชั้น M ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เท่านั้น

เดอะ มาร์เก็ตฉลองตรุษจีนอัญเชิญ 12เทพเจ้าจีน ให้สายมูเสริมมงคล

 

พร้อมด้วยการแสดง สิงโตทอง 7 เซียน (เทพสิงโต) และการแสดงกลอง 5 ธาตุมหามงคล จากคณะ Thai Diamond  dragon and Team การันตีแชมป์เอเชีย 3 สมัย ซึ่งจะมาโชว์ลีลาทักษะการเชิดอย่างพร้อมเพรียง ผาดโผน ด้วยท่วงท่าอันแข็งแกร่ง และงดงาม พร้อมรับพลังจากกลอง 5 ธาตุมหามงคล โดยตามธรรมเนียมวัฒนธรรมความเชื่อที่สืบทอดจากประเทศจีนว่ากันว่าหากสัตว์มงคลเทพเจ้าของจีนได้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองในงานเทศกาลที่ใดก็จะบังเกิดอิทธิฤทธิ์ความเป็นสิริมงคล ปกป้องและปัดเป่าเภทภัยต่อสถานที่แห่งนั้น อีกทั้งบันดาล ลาภ ยศ สรรเสริญ ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ พูนสุข มาสู่ผู้ชม โดยการแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 28 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  

 

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้มีการตกแต่งประดับประดาบรรยากาศให้เชื่อมโยงสอดผสานเรื่องราวอันเต็มไปด้วยสีสันแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนมหามงคลในปีนี้ภายใต้แนวคิดโมเดิร์นไชนิส โดยได้ประดับประดาโคมจีน, ดอกไม้มงคลจีน สะท้อนความชื่นบาน ความมีโชค ความยิ่งใหญ่ และอายุยืนยาว, ซุ้มอุโมงค์มงคลสีสันสวยงาม พร้อมด้วยสัญลักษณ์เสือ นักษัตรในปีนี้ สะท้อนอำนาจอันยิ่งใหญ่ ความน่าเกรงขาม ความเจริญรุ่งเรือง อำนวยพรโชคลาภวาสนาสำหรับผู้ที่ได้เดินผ่านไปมา นอกจากนี้ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการเช็คอิน ถ่ายรูป โดยอวดมุมโปรดมุมสวยงามตามจุดต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ ได้ประดับประดาให้เข้ากับเทศกาลมงคลครั้งนี้ไว้อย่างสวยงาม

 นอกจากนี้ยังกิจกรรมชิม ช้อป บูธชงชาคัดสรรคุณภาพ สินค้าเสริมสุขภาพ และสินค้าเสริมมงคลต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมเปี๊ยะดอกไม้ชื่อ Xian hua bing By Best Tea ที่ได้ชื่อว่าเป็นขนมแห่งความผ่อนคลาย มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ชิง เป็นขนมทรงโปรดของกษัติย์เฉียนหลง, ชาพีช ยูนนาน ชาวจีนเชื่อว่าพีชเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว ลูกพีชยังอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและลดระดับน้ำตาลในเลือด, ชาข้าวหอม ทิเบต ปลูกบนที่ราบสูงทิเบต ยูนนานและกุ้ยโจว เป็นผลิตภัณฑ์ SUPERFOOD อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆซึ่งมีมากกว่า 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับธัญพืชทั่วไป  นอกจากนี้ยังบูธจำหน่ายเครื่องราง, เครื่องประดับ, สินค้ามงคลตกแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย โดยการออกบูธมีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 นี้  ที่บริเวณชั้น M  

แท็กที่เกี่ยวข้อง