ราชกิจจาฯออกประกาศ ให้ “โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์” ล้มละลาย

12 ม.ค. 2565 | 08:02 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.4875/2563 ศาลล้มละลายกลาง

วันนี้ (วันที่ 11 มกราคม 2565)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.4875/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 โดยจำเลยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 222 เลขที่ 4322 บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ราชกิจจาฯออกประกาศ ให้ “โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์” ล้มละลาย

ทั้งนี้โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ ได้ยุติการให้บริการเที่ยวบินทั้งหมดอย่างถาวรในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากถูกสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สั่งพักใบอนุญาตทำการบิน อันเนื่องมาจากปัญหาภาระด้านหนี้สิน ที่ โอเรียนท์ฯ ค้างจ่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงค่าเช่าที่จอดเครื่องบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท. และค่าใช้บริการจราจรทางอากาศของวิทยุการบินแห่งประเทศไทย