svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โอสถสภา ขึ้นแท่นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

20 พฤศจิกายน 2564

โอสถสภาคว้ารางวัลสุดยอด “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) จาก HR Asia ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่โดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

“องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021” (Best Companies to Work for in Asia 2021) จาก HR Asia  เป็นรางวัลที่พิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรในมิติต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

 

ซึ่งในปีนี้ ตำแหน่งดังกล่าวถูกคว้าไปโดย บิ๊กเอกชนไทยชื่อดังอย่าง "โอสถสภา"  โดยนางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท โอสถสภาพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังแนวคิด ใฝ่เรียนรู้ (Learn) ทลายกรอบการเรียนรู้เดิมๆ (Unlearn) เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ (Relearn) และพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี การทำงานเป็นทีม และปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความคล่องตัว (Agility)

 

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 โอสถสภาได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง ได้ดูแลจัดหาวัคซีน มอบชุดอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันโรคโควิด 19 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้รองรับการทำงานจากบ้าน (WFH) ได้อย่างคล่องตัว ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างพลังใจให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

การได้รับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2021 ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่โดดเด่นในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และยังถือเป็นรางวัลพิเศษให้กับทีมงานและพนักงานทุกคนในโอกาสที่โอสถสภาดำเนินธุรกิจครบรอบ 130 ปีในปีนี้อีกด้วย