อย. ไฟเขียวขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางกัญชา กัญชงใน 3 วัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 พ.ย. 2564 เวลา 8:38 น. 137

อย. จับมือสสจ. ทั่วประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการเครื่องสำอางกัญชา กัญชง ยื่นขอขึ้นทะเบียนพร้อมอนุมัติภายใน 3 วัน

หลังกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎหมายให้ใช้น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง, สารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) และส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ เช่น ใบ กิ่งก้าน ที่ได้จากการปลูกในประเทศเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางได้นั้น พบว่ามีผู้ประกอบการสนใจและยื่นขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางจากกัญชาและกัญชงเข้ามาจำนวนมาก

 

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พบว่า มีผู้ยื่นคำขอเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากส่วนของกัญชาและกัญชงเป็นจำนวนมาก และอย. ได้อนุมัติไปแล้ว 218 ตำรับ ได้แก่

 

  • เครื่องสำอางจากน้ำมันจากเมล็ดกัญชง อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม วัตถุดิบจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.)

 

  • เครื่องสำอางจากใบกัญชาและกัญชง อาทิ สบู่ แชมพู วัตถุดิบส่วนใหญ่จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูก

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม

คาดว่าภายในปีนี้จะมีวัตถุดิบจากผู้ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงรายอื่นออกมามากขึ้น รองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า กระจายรายได้ให้กับประชาชน

 

โดยอย. และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสำอาง สามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบผ่านระบบ e-submission และชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 

พร้อมรับใบรับจดแจ้งภายใน 3 วันทำการ นอกจากนี้ อย. ยังให้บริการให้คำแนะนำในการยื่นจดแจ้งเครื่องสำอาง และการจัดทำฉลาก รวมถึงให้บริการออกหนังสือรับรองการส่งออกผ่านระบบ e-submission สำหรับผู้ส่งออกอีกด้วย ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Permission.aspx

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง