กางแผน CMO ดึงนวัตกรรมเทคโนโลยีขยายธุรกิจรับเปิดประเทศ

18 ต.ค. 2564 เวลา 9:20 น. 75

CMO “ซีเอ็มโอ” ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ดึงนวัตกรรมเทคโนโลยียหกระดับงานอีเวนต์ ประกาศเพิ่มทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ และใช้หมุนเวียนในกิจการ มั่นใจ ปีหน้ารายได้กลับมาแตะ 1,400 ล้านบาท

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้นำธุรกิจสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแห่งอาเซียนครอบคลุมธุรกิจด้านอีเวนต์,ด้านดิจิทัล อีเวนต์(Digital Event), ด้านออนไลน์ อีเวนต์ (Online Event), ด้านเวอร์ชวล อีเวนต์ (Virtual Event) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมแผนยุทธศาสตร์ ครอบคลุมด้านการเงิน การตลาด เพื่อเร่งดำเนินกิจการ ขานรับนโยบายการเปิดประเทศ ดังนี้

กางแผน CMO ดึงนวัตกรรมเทคโนโลยีขยายธุรกิจรับเปิดประเทศ

1.รักษาความเป็นผู้นำ Creative Event สร้างสรรค์ให้เป็นอับดับ 1 ในงานอีเวนต์ทั้งรูปแบบอีเวนต์ปกติ และออนไลน์อีเวนต์

2.สร้างงานเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจ บุกงานเทศกาลวัฒนธรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กับการเปิดเมืองของประเทศไทย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และโมเดลความร่วมมือหลากหลายกับจังหวัดต่างๆ

3.ผลักดันยุทธศาสตร์อาเซียน เพิ่มบทบาท CMO ในตลาดอาเซียนทั้งในธุรกิจอีเวนต์ ธุรกิจ Entertainment และงานแฟร์ต่างๆ

4.ขยายธุรกิจใหม่ๆ ตั้งเป้าสร้างรายได้ประจำ

5. Event-Tech Innovation ดำเนินงานเชิงรุกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ผสมผสานไอเดียสร้างสรรค์เจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะกลับมาใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมมากขึ้นหลังนโยบายเปิดประเทศ

6.แสวงหาพันธมิตรหรือสร้างกิจการในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

 “บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะลุยธุรกิจต่อเนื่องทันที หลังเปิดประเทศ โดยแผนงานครั้งนี้จะเป็นการเติบโตก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ CMO ที่จะมาช่วยฟื้นฟูกิจการสร้างรายได้และทำกำไร ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน ตั้งเป้าหมายได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 638 ล้านบาท เพื่อมาใช้ในกิจการ และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ 

กางแผน CMO ดึงนวัตกรรมเทคโนโลยีขยายธุรกิจรับเปิดประเทศ

โดยบริษัทจะนำเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าว เสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พ.ย. 64 ในส่วนทิศทางไตรมาส 4 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลาย บวกกับดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ก็จะเห็นการฟื้นตัว ในปี 65 รายได้กลับมาแตะ 1,400 ล้านบาท” นายเสริมคุณ กล่าว

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,277.31 ล้านบาท จากเดิม 255.46 ล้านบาท เป็น 1,532.78 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,277.31 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 638.66 ล้านบาท

กางแผน CMO ดึงนวัตกรรมเทคโนโลยีขยายธุรกิจรับเปิดประเทศ

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 พ.ย.64 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.64 และวันที่ 13-15 ธ.ค. 64 โดยให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 พ.ย.64 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 25 ต.ค.64

แท็กที่เกี่ยวข้อง