ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด อัดแคมเปญ ดึงนักท่องเที่ยว-นักลงทุนต่างชาติ

04 ต.ค. 2564 เวลา 13:31 น. 125

“ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” เร่งสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พร้อมจัดโครงการ Elite Flexible One สนับสนุนภาคอสังหา ดึงนักลงทุนต่างชาติ และจัดแคมเปญ Welcome back to Amazing Paradise กระตุ้นสมาชิกบัตรกลับมาท่องเที่ยวไทย หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร และรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศเป็นวงกว้าง ทำให้ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการตอบรับนโยบายของภาครัฐในการสร้างความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติ ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศผ่านโครงการพิเศษ สำหรับกลุ่มสมาชิกชาวต่างชาติผู้ถือบัตรสมาชิกไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำนวนกว่า 14,476 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) ทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยการเปิดตัวโครงการ Elite Flexible One ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่มีกำลังซื้อและสนใจพำนักระยะยาวในประเทศไทย

นอกจากนี้ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยว ได้จัดทำแคมเปญ Welcome back to Amazing Paradise เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกบัตรฯ ที่อยู่ต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักระยะยาวในประเทศไทยผ่านโครงการภูเก็ต แซนด์บอกซ์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิกของบัตรฯ และมีจำนวนสมาชิกเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์อย่างต่อเนื่อง 

 

ในขณะเดียวกันสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่พำนักในประเทศไทยในช่วงล็อกดาวน์นั้น บริษัทได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสื่อสารให้สมาชิกรับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านทุกช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ยังบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีมาตรการในการดูและควบคุมด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทฯ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานที่สำหรับผู้เดินทางมาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ รวมไปถึงภารกิจช่วยเหลือสังคมในยามที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริจาคทั้งสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต อุปกรณ์ทางการแพย์ และเงินสมทบเข้าสู่โครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าจับมือพันธมิตรในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเดินหน้าต่อไป รวมถึงเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและขยายฐานสมาชิกที่มีความสนใจหลากหลายให้ครอบคลุมมากขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง