ต่ออายุวีซ่าพิเศษ STV อีก 1 ปี ดันรายได้จากนักท่องเที่ยวปีแรกเพิ่ม 1,200 ล้าน

30 ก.ย. 2564 เวลา 1:07 น. 79

มีผลแล้ว! ต่ออายุวีซ่าพิเศษ STV อีก 1 ปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 65 ดึงนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงอยู่เที่ยวยาวเพิ่มกว่า 5,600 ราย คาดสร้างรายได้ปีแรกกว่า 1,200 ล้านบาท

เพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 อนุมัติประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 เรื่อง ซึ่งเป็นการขยายเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa หรือ STV) ต่ออีก 1 ปี จากเดิมสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 เป็น สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 เพื่อสนับสนุนให้คนต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยให้อยู่ได้ระยะยาว 90 - 270 วัน

ผลของการเปิดรับนักท่องเที่ยว STV ในระยะที่ 1 ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา 5,609 ราย จาก จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน และโครเอเชีย สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 1,243 ล้านบาท

อนึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ Special Tourist Visa(STV) และ เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ เข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา(เรือยอร์ช)

นางสาวไตรศุลี รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า การขยายระยะเวลาโครงการนี้จะสนับสนุนให้คนต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งมีความประสงค์เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อพำนักในประเทศไทยระยะยาว (Long Stay) ตั้งแต่ 90-270 วัน เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นจะทำให้มีการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เกิดการสร้างงาน อาชีพ รายได้ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

สำหรับจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางหลังกักตัวมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี(เกาสมุย) ภูเก็ต อุดรธานี ชลบุรี(พัทยา) ปทุมธานี นนทบุรี เชียงใหม่ และระยอง โดยส่วนใหญ่พำนักในประเทศไทยเฉลี่ย 90 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง