ศบค. เคาะสูตร 7+7 บูม “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ต่างชาติเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยง

16 ส.ค. 2564 | 19:00 น.

มติที่ประชุมศบค.ล่าสุด ให้เห็นชอบสูตร 7+7 ขยาย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  Phuket Sandbox ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับพื้นที่นำร่องอื่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 64 มติที่ประชุมศบค. ขยายพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ Phuket Sandbox ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง จ.ภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7+7) 

โดยเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยมติศบค. ว่า ศบค.เห็นชอบการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7 + 7) ประกอบด้วย

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) 
  • จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์) 
  • จังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่) 

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

ศบค. เคาะสูตร 7+7 บูม “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ต่างชาติเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยง

โดยให้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ สาธารณสุข ภายใต้มาตรการสาธารณสุขและการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีแผนรับมือหรือแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ รวมทั้งยังผ่อนผันการจัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และผ่อนผันการเคลื่อนย้ายในห้วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานด้วยหากมีความจำเป็นเร่งด่วน

ศบค. เคาะสูตร 7+7 บูม “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ต่างชาติเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยง