"ซีพีเอฟ" ติดอันดับ 859 บริษัทมหาชน “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ​

07 ส.ค. 2564 เวลา 6:47 น.109

"ซีพีเอฟ" ติดอันดับสูงขึ้น จากอันดับ 1,071 เป็น 859 ในทำเนียบ Forbes Global 2000 บริษัทมหาชน “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ​พบยอดขาย กำไร และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 

ตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่ติดอันดับบริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดในโลก 2,000 บริษัท ประจำปี 2564 ของนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes 2021 Global 2000 The World’s Largest Public Companies) ในอันดับที่ 859  ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอันดับของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1,071 ด้วยยอดขาย 1.88 หมื่นล้านดอลลาร์  กำไร 812.3 ล้านดอลลาร์  สินทรัพย์ 2.54 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าตลาดที่ 7.9 พันล้านดอลลาร์ จากการที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญ กับมาตรการป้องกันโควิด-19 และสร้างความต่อเนื่องในการผลิต ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

"ซีพีเอฟ" ติดอันดับ 859 บริษัทมหาชน “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ​

นิตยสารฟอร์บส์ ยังระบุว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลก ในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของหลายบริษัททั่วโลก แต่การจัดอันดับ The Forbes Global 2000 พบว่าซีพีเอฟมียอดขาย กำไร และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ The Forbes Global 2000 เป็นการจัดอันดับบริษัทที่มีความโดดเด่น โดยประเมินค่าเฉลี่ยหลากหลายด้าน ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด ให้สอดคล้องกับขนาดของบริษัท โดยการจัดอันดับนี้ครอบคลุมถึง 63 ประเทศทั่วโลก

"ซีพีเอฟ" ติดอันดับ 859 บริษัทมหาชน “ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ​

แท็กที่เกี่ยวข้อง