เช็คก่อนช้อป ห้าง-ร้าน ปรับเวลารับ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” เริ่ม 12 ก.ค. นี้

10 ก.ค. 2564 เวลา 14:14 น.238

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย-สมาคมศูนย์การค้าไทย ขานรับมาตรการ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” ปรับเวลาเปิดปิด ห้าง ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 12 ก.ค. นี้                

สืบเนื่องจาก คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด - 19) เรื่อง มาตรการ "ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว" งดเดินทาง ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา 14 วัน ปรับเวลาเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อ ระบบขนส่งสาธารณะ สวนสาธารณะ และการกำหนดข้อกำหนดและข้อปฎิบัติ

 

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โดยจะให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564 กำหนดให้มีการจัดพื้นที่ยกระดับควบคุม และกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน

 

เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจำกัดการเดินทางของประชาชนทั้งออกจากบ้านและข้ามจังหวัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้นการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค การไปโรงพยาบาล ฉีดวัคซีน หรือมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปทำงาน

เช็คก่อนช้อป ห้าง-ร้าน ปรับเวลารับ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” เริ่ม 12 ก.ค. นี้

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย ร่วมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้ง 2 สมาคมได้ให้การสนับสนุนพื้นที่จุดฉีดวัคซีน พร้อมระบบรองรับการปฎิบัติการทั้งระบบ (Total Solution) เพื่อเป็นการเร่งการฉีดวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

 

รวมทั้งได้ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขชั้นสูงสุด และมอบความปลอดภัยให้กับทุกคน และในครั้งนี้ ทั้ง 2 สมาคม พร้อมที่จะขานรับมาตรการของศบค. และปฎิบัติตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังต่อไปนี้

 

1.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการเฉพาะ

 

1.1ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายยาและ เวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ การก่อสร้าง ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ ที่เปิดดำเนินการในศูนย์การค้าจะปิดให้บริการ 20.00 น.

 

1.2 ธนาคาร  สถาบันการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขอื่น ๆ ที่ดำเนินการในศูนย์การค้าจะปิดให้บริการ 17.00 น.

เช็คก่อนช้อป ห้าง-ร้าน ปรับเวลารับ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” เริ่ม 12 ก.ค. นี้

1.3 ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายในศูนย์การค้า ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น

 

2. ไฮเปอร์มาร์ท แคช แอนด์แครี่ ที่ตั้งนอกศูนย์การค้า เปิดตามปกติ และปิดให้บริการ 20.00 น

 

3. ร้านค้าสะดวกซื้อ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งอยู่นอกศูนย์การค้า เปิดให้บริการ 04.00-20.00 น.

 

4. หากมีประกาศของจังหวัดอื่นใด นอกเหนือจากนี้ ให้ปฏิบัติ ตามประกาศตามจังหวัดนั้นๆ

เช็คก่อนช้อป ห้าง-ร้าน ปรับเวลารับ “ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” เริ่ม 12 ก.ค. นี้

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย  ในฐานะตัวแทนของสมาชิกภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าปลีกทั่วประเทศ ขอยืนยันว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกมีความพร้อมที่จะเสริมการบริการด้วยช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและง่ายดายทุกที่ทุกเวลา

 

โดยในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อที่ยังคงเปิดให้บริการ เรามีการบริหารการจัดการสต็อกสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจำเป็น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อลดความกังวลเรื่อง     สินค้ามีไม่เพียงพอ

 

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าฟัน และเชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติโควิดครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง