โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เตรียมเปิดจอง ‘โมเดอร์นา’ ดีเดย์พรุ่งนี้ 9 กค. 64

08 ก.ค. 2564 เวลา 13:56 น.1.1k

บำรุงราษฎร์ เตรียมเปิดลงทะเบียนจอง ‘โมเดอร์นา’ 9 กค. เผย วัคซีนมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ ลูกค้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก บุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดซินโนแวคครบ 2 เข็ม ย้ำผู้ฉีด AZไม่มีความจำเป็นต้องจอง Moderna ในช่วงนี้ แนะรอ Multi-variant vaccine ปีหน้า

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ไม่มีเจตนานำเข้าวัคซีนเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ แต่พิจารณาตามกำลังคนของบุคคลากรของเรา และความสามารถในการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และปลอดภัย เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนภาคประชาชนผ่านหมอพร้อม รับได้ประมาณวันละ 300 ราย

 

ทั้งนี้ ได้รับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในจำนวนน้อยกว่าที่จอง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการ และมีความยืดหยุ่นในการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง 

 

โดยโรงพยาบาลฯ ขอบริหารจัดการเรื่องวัคซีนทางเลือก Moderna ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1 กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อน จะได้การจัดสรรวัคซีน Moderna 2 เข็ม (คาดว่าจะมาถึงในช่วง พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565) และ ขอสำรองการจองวัคซีน Moderna ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ก่อน เนื่องด้วยการมีประวัติการรักษา ซึ่งทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์ โดยเฉพาะกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

 

2 กลุ่มผู้ที่รับ Sinovac 2 เข็มแล้ว มีข้อมูลพบว่าอาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอกับสายพันธุ์ Delta จึงสามารถ ฉีด Moderna เพื่อเป็น booster 1 เข็มได้ ทั้งนี้จะมีการจัดสรรให้กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน ซึ่งได้รับการฉีด Sinovac จำนวน 2 เข็ม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรโรงพยาบาลจะมีความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอ ในการบริบาลผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐาน 

 

อย่างไรก็ตาม รพ. ขอแสดงความชื่นชม ต่อการตัดสินใจของภาครัฐ ที่จะนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อบริการฟรีให้กับภาคประชาชน นับเป็นการแก้ไขปัญหา ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจทำให้รพ.สามารถมีวัคซีน Moderna เหลือเพิ่มขึ้น หากสามารถใช้ Pfizer กับบุคลากรของรพ. เพื่อนำไปสู่การกระจายสู่ภาคประชาชนที่มีความจำเป็นต่อไป 

โรงพยาบาลฯ จะเปิดให้ทำการลงทะเบียนวัคซีนทางเลือก Moderna ผ่านหน้า website Bumrungrad.com เพียงแหล่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนที่ รพ. ได้รับการจัดสรรในล็อตแรกครบเต็มจำนวน

 

  • ผู้สนใจ ต้องกรอกแบบสอบถาม เปิดเผยประวัติการรับวัคซีน ตามความเป็นจริง และทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน
  • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน ว่าเข้าเกณฑ์ ตามกลุ่ม ไม่เคยรับวัคซีน หรือกลุ่มรับวัคซีน sinovac 2 เข็ม หรือไม่
  • หากท่านผ่านเกณฑ์ ทาง รพ. จะทำการส่งแบบฟอร์มการชำระเงินไปให้ทางอีเมล เพื่อทำการชำระเงินค่าจองต่อไป
  • เพื่อให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างเป็นธรรม รพ. ขอกำหนดยอดผู้ลงทะเบียนในแต่ละวัน เมื่อเต็มแล้ว จะปิดการลงทะเบียน และเปิดรับใหม่ในวันถัดไป
  • รพ. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษากับ รพ. ก่อน และค่อยเปิดให้แก่บุคคลทั่วไป เป็นลำดับถัดไป
  • ขอให้ผู้ป่วยของ รพ. เตรียมเลขประจำตัวผู้ป่วยให้พร้อม ก่อนการลงทะเบียน
  • การจองจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ การชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว
  • รพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น กรณีผู้จองเข้ารับวัคซีนชนิดอื่นก่อนที่ Moderna จะมาถึง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการความเหมาะสม และความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับวัคซีน

ทางด้าน ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้ บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) ที่ยังไม่ได้เข้าถึงวัคซีนแนะนำให้ฉีด 

 

ส่วนคนที่ฉีด Sinopharm หรือ Sinovac ครบ 2 เข็ม และต้องการฉีด Moderna เป็น booster 1 เข็ม ซึ่งคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มคนไข้รุ่นแรกๆ หลังจากได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้วนานเกิน 3-6 เดือน

 

“เนื่องจากจำนวนวัคซีนมีจำนวนจำกัด  กลุ่มผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca  ควรฉีด AZ ให้ครบ 2 เข็ม และรอวัคซีนตัวใหม่ generation 2 ในกลางปีหน้า  ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด Multi-variant Vaccine ที่อาจช่วยสร้างภูมิต้านทานครอบคลุมกว้างทุกสายพันธุ์  หากจะฉีด Moderna เป็น Booster Dose 1 เข็ม ก็ไม่มีความจำเป็น ดังนั้น ผู้ที่ฉีด AZ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจอง Moderna ในช่วงนี้”


 

สำหรับผู้ที่ฉีด AZ ควรฉีดให้ครบ 2 เข็ม แล้วควรรอวัคซีนที่กำลังจะออกเป็น generation ใหม่ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตกำลังดำเนินการผลิตอยู่ วัคซีนดังกล่าวจะป้องกันโควิด-19 ได้หลากหลายสายพันธุ์ ที่เรียกกันว่า Multi-variant vaccine คล้ายๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดเพียงตัวเดียว ป้องกันได้ 4 สายพันธุ์ 

 

คาดว่า Multi-variant vaccine จะเริ่มการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2565 และทยอยส่งมอบราวกลางปีและสำหรับคนที่ฉีดวัคซีน AZ ไปแล้ว 1 เข็ม ขอให้ใช้แพลตฟอร์มแรกในการฉีดเข็ม 2 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ได้สูงสุด จึงไม่แนะนำให้สลับ platform มาฉีด Moderna เนื่องจากปัจจุบัน WHO ยังไม่มีข้อแนะนำ โดยกำลังอยู่ในขั้นการทดลอง และยังไม่รู้ผลข้างเคียงในระยะยาว 

แท็กที่เกี่ยวข้อง