“สุริยะ” สั่ง กนอ. เร่งโครงการเมกะโปรเจกต์ตามนโยบายรัฐบาล

13 พ.ค. 2564 เวลา 4:30 น.190

“สุริยะ” สั่ง กนอ. เร่งโครงการเมกะโปรเจกต์ตามนโยบายรัฐบาล ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส 3 จังหวัดระยอง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังการเข้าพบนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ คือ เร่งเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” (EEC) ที่ล่าสุดการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 7 เมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้  คาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ตามแผนเดิมได้กำหนดก่อสร้างโครงการฯ ภายในปี 2564 และสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2567 

ขณะเดียวกันยังได้รายงานแผนการทำงานของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1.เร่งหาแนวทางดึงดูดนักลงทุน ,2.สานงานต่อนโยบายสำคัญ ,3.ลดความเสี่ยง เพิ่มความพร้อม รับมือด้านสาธารณูปโภค ,4.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ,5.สร้างความก้าวหน้าให้ กนอ.โดยการหาช่องทางใหม่ๆในการลงทุน และ6.ส่งเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

“ได้หารือถึงกรอบการทำงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ระลอกใหม่ โดยที่ได้มีการรายงานเรื่องนี้ต่อประธานบอร์ด กนอ.(นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) ที่มอบหมายให้การดำเนินงานในภาวะปัจจุบันต้องเป็นไปตามวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งเรื่องการขออนุมัติ-อนุญาต เอกสารให้กับผู้ประกอบการ ซึ่ง กนอ.ได้ดำเนินการปรับรูปแบบการให้บริการเป็นระบบออนไลน์ 100 % ทั้งระบบตั้งแต่การติดต่อขอเอกสารจนถึงขั้นตอนการอนุญาต โดยใช้ระบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ในการดำเนินงานได้จริงเข้ามาช่วย ตลอดจนสร้างความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ประกอบการที่ติดต่อมายัง กนอ.ไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน เพราะ กนอ.มีการดำเนินงานในรูปแบบของการให้บริการเบ็ดเสร็จเพียงจุดเดียว (One Stop Service)”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง