svasdssvasds

คนไทยผวาโควิด ฉุดดัชนีเชื่อมั่นดิ่งเหว

06 พ.ค. 2564 เวลา 7:43 น.

ผลสำรวจคนไทยผวาโควิด ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นแทบทุกตัวดิ่งเหว ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์ พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเม.ย. 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการ ประกอบด้วยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 40.3 42.9 และ 54.7 ตามลำดับ โดยปรับตัวลดลงทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนมี.ค. ที่อยู่ในระดับ 42.5 45.3 และ 57.7ตามลำดับ และดัชนียังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ (ที่ระดับ 100) แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานทำ และรายได้ในอนาคตอย่างมาก เพราะมีความกังวลในวิกฤต COVID-19 รอบใหม่ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยและการจ้างงานมีโอกาสปรับตัวแย่ลงได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้รายได้ในอนาคตของผู้บริโภคลดลงในที่สุด

คนไทยผวาโควิด  ฉุดดัชนีเชื่อมั่นดิ่งเหว

ดังนั้นการปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกรายการในเดือนนี้จึงส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence Index: CCI) ปรับตัวลดลงจากระดับ 48.5 เป็น 46.0 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 271 เดือนหรือ 22 ปี 7 เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนต.ค. 2541 เป็นต้นมา การที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังคงย่ำแย่จากวิกฤต COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ธุรกิจโดยทั่วไป และการจ้างงานในอนาคต โดยบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องในระยะอันใกล้นี้

คนไทยผวาโควิด  ฉุดดัชนีเชื่อมั่นดิ่งเหว

 “จากสถานการณ์ต่าง ๆเห็นได้ว่าคนไทยมีความเปราะบางในทุกด้านทั้งเรื่องของค่าครองชีพ การเมือง การแก้ไขปัญหาโควิด ดังนั้นมีโอกาสสูงที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพ.ค.จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องหากสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นตราบใดที่การฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึงเพราะผลการสำรวจในรอบนี้ชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการระบาดของโควิดที่เกิดการล็อกดาวน์ การปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ทำให้คนประชาชนใช้จ่ายน้อยกว่าการระบาดในปีก่อน เพราะประชาชนมองว่ารายได้ลดลง สภาพการจ้างงานยังมีความเสี่ยงสูงและยังไม่เห็นว่าจะมีปัจจัยที่จะทำให้ความเชื่อมั่นกลับมาเป็นบวกถือเป็นขาลง และความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยหากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็น่าจะถึง 4-6 แสนล้านบาท แต่ขณะนี้ยังคาดว่าความเสียหายจะยังอยู่ที่ 3-4.5 แสนล้านบาท เหมือนเดิมแต่ขอเวลาในการประเมิน 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยมองว่าในปีนี้จีดีพียังจะขยายตัว 0.0-1.5% ” นายธนวรรธน์ กล่าว

 ส่วนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวลดลงจากระดับ 32.9 มาอยู่ที่ 31.2 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 264 เดือนหรือ 22 ปี นับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2542 เป็นต้นมาแสดงว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแย่มากในมุมมองของผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 55.8 มาอยู่ที่ระดับ 52.9 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 271 เดือนหรือ 22 ปี 7 เดือนนับตั้งแต่ทำการสำรวจในเดือนต.ค. 2541 เป็นต้นมา  และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าปกติ (คือ 100) สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 นอกจากนี้ ในส่วนของการสำรวจใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนเม.ย.นี้ยังพบว่าดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ ซื้อบ้านหลังใหม่ การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว การลงทุนทำธุรกิจ ก็ลดต่ำลงทุกตัว อยู่ที่ 42.5 , 27.1 , 35.8,และ 17.0 จากเดือนมี.ค.ที่อยู่ในระดับ 46.2,29.9 ,40.8,และ19.7 ซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่สำรวจมาในปี  2549 ขณะที่ภาวะทางสังคม ก็พบว่า ดัชนีความสุขในการดำเนินชีวิต ค่าครองชีพ ความเป็นเห็นปัญหายาเสพติด ความคิดเห็นทางการเมืองก็ปรับลดต่ำลงทุกตัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด