ไทยแพ้หมดรูปเสียตลาด “ข้าวขาว- ข้าวนึ่ง” ให้แก่อินเดีย

02 พ.ค. 2564 | 03:50 น.

​​​​​​สมาคมส่งออกข้าวไทย ประกาศไทย เสียตลาดข้าวขาว-ข้าวนึ่ง ให้แก่อินเดีย คาดว่าปี64  อินเดียจะส่งออกประมาณ 15-16 ล้านตัน ขณะที่ข้าวไทยโคม่า ราคาข้าวแพงกว่าคู่แข่ง

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานการส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรก จากข้อมูลของกรมศุลกากร  ปี 2564 ( มกราคม-มีนาคม 2564 ) มีปริมาณ 1,131,944 ตัน มูลค่า 21,804.9 ล้านบาท ( 732.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 23.0% และมูลค่าลดลง 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,469,664 ตัน มูลค่า 28,526.7 ล้านบาท ( 939.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ )การส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณ 302,668 ตัน มูลค่า 6,262 ล้านบาท

 

โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก ลดลง 25.8% และ 18.8% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีการส่งออกปริมาณ 407,800 ตัน มูลค่า 7,716 ล้านบาท ทำให้อันดับการส่งออกข้าวของไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 3 ตามหลังประเทศอินเดีย และปากีสถาน โดยสูงกว่าเวียดนามประมาณ 30,000 ตันเท่านั้น ซึ่งมีโอกาสที่เวียดนามจะแซงไทยขึ้นไปอยู่อันดับที่ 3 แทน

 

ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังคงประสบปัญหา การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวนึ่งยังคงสูงกว่าอินเดียและปากีสถานมาก จึงส่งผลให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ทำให้ในเดือนมีนาคม 2564 มีการส่งออกข้าวขาวเพียง 87,305 ตัน ลดลงถึง 49.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไป ประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น โมซัมบิก กินี มาเลเซีย เบนิน เป็นต้น

 

rice export

 

ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณเพียง 60,803 ตัน ลดลงถึง 22.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 90,508 ตัน ลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา เป็นต้น

 

สมาคมฯคาดว่าในเดือนเมษายน 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งเป็นระดับที่ไทยสามารถส่งออกใด้ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งที่สำคัญโดยเฉพาะอินเดียซึ่งมีราคาข้าวที่ต่ำที่สุดในตลาด และต่ำกว่าไทยประมาณ 90-120 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยในช่วงนี้ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 493 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

 

ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 488-492, 398-402และ 438-442 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 496 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 368-372 และ 441-445 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยสูญเสียตลาดข้าวขาวและข้าวนึ่งให้แก่อินเดีย โดยในช่วงที่ผ่านมาประเทศอินเดียสามารถส่งออกข้าวได้มากถึงเดือนละเกือบ 2 ล้านตัน และคาดว่าจะส่งออกในปีนี้ได้ประมาณ 15-16 ล้านตัน