สมาคมโรงแรมไทย ชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็น “Hospitel”รับผู้ป่วยโควิด

15 เม.ย. 2564 | 12:25 น.

สมาคมโรงแรมไทย ชวนสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น “Hospitel” รับผู้ป่วยโควิด-19

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย(ทีเอชเอ)เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณะสุขและทางกทม.เพื่อเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็น “Hospitelรับผู้ป่วยโควิด-19

โดยทางสมาคมโรงแรมไทย ได้แจ้งผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็น Hospitel เฉพาะกิจ รับผู้ป่วยโควิด-19 ลดวามแออัดของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลหลัก พร้อมส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง

สมาคมโรงแรมไทย ชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็น “Hospitel”รับผู้ป่วยโควิด สมาคมโรงแรมไทย ชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็น “Hospitel”รับผู้ป่วยโควิด สมาคมโรงแรมไทย ชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็น “Hospitel”รับผู้ป่วยโควิด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

ทำให้เกิดปัญหาโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือมาทางสมาคมโรงแรมไทยให้ผู้ประกอบการโรงแรมร่วมเป็น Hospitel (ฮอสพิเทล) หรือ หอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจ 

สมาคมโรงแรมไทย ชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็น “Hospitel”รับผู้ป่วยโควิด

 

ทางสมาคมฯ จึงได้แจ้งและขอความร่วมมือไปยังสมาคมให้เข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในวิกฤติครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลหลัก ส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้ป่วยในกลุ่มไม่มีอาการ/ อาการน้อย ก่อนส่งกลับบ้าน และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรง

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม

สมาคมโรงแรมไทย ชวนสมาชิกเข้าร่วมเป็น “Hospitel”รับผู้ป่วยโควิด

โดยโรงแรมที่เข้าร่วมเป็น “ฮอสพิเทล” นั้นจะมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน อาทิ โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลเปาโล, โรงพยาบาลในเครือ BDMS เป็นต้น

ทั้งนี้โรงแรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในชุมนุมด้วยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสถานประ กอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปรับโรงแรมเป็นฮอสพิเทล

  • ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าจะต้องเป็นโรงแรมที่มีห้องพักมากกว่า 30 ห้องขึ้นไป
  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5-7 วัน และมีผลภาพถ่ายรังสีปอดคงที่
  • ผู้ป่วยยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช
  • ผู้ป่วยไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจำตัว ต้องควบคุมอาการได้ดี
  • ต้องจัดยาให้พร้อม สำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตัวเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: