ดัชนีหอการค้าต่ำสุดในรอบ26เดือน เอกชนห่วงโควิด-วัคซีนไม่ทั่วถึง

18 มีนาคม 2564

ม.หอการค้า เผยผลสำรวจสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ ความเชื่อมั่นดิ่งต่ำสุดในประวัติการณ์ เอกชนห่วงโควิดระบาด ฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง จี้เปิดประเทศไตรมาส 4  

นางเสาวนีย์  ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย จากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกหอการค้าไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน  369 ตัวอย่าง ในเดือนก.พ. 2564 อยู่ที่ระดับ 29.8 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีการสำรวจมา หรือในรอบ 26 เดือน และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 29.8 เนื่องจากตัวชี้วัดในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจโดยรวม  การบริโภค /การลงทุน  การท่องเที่ยว  ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการค้า  การค้าชายแดน  และภาคบริการ รวมถึงการจ้างงาน ในทุกภูมิภาคภาคของประเทศ มีการปรับตัวลดลงทั้งหมด

ดัชนีหอการค้าต่ำสุดในรอบ26เดือน  เอกชนห่วงโควิด-วัคซีนไม่ทั่วถึง

โดยดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในภาคกลาง  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 30 เนื่องจากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มาช่วยบรรเทาผลกระทบให้ผู้บริโภค ส่วนในภาคใต้ อยู่ในระดับต่ำที่สุด ที่ 26.7 เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวยังคงซบเซาต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน และประชาชนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซบเซา ทั้งนี้ภาคเอกชน อยากให้เร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาปกติ และเร่งฟื้นเศรษฐกิจของประเทศเพื่อลดการตกงาน

 

 

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวว่า ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความกังวลเรื่องระบาดของโควิด-19 จนส่งผลให้ตัวชี้วัดทุกด้านปรับตัวลดลงและยิ่งมีการระบาดเพิ่มในพื้นที่บางแค และคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก็มีมติว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ต้องงดกิจกรรมต่าง  ๆที่เคยจัดก็ส่งผลให้เม็ดเงินที่จะเข้าไปในระบบหายไปกว่า 1.4 แสนล้านบาท  กระทบต่อเนื่องถึงภาคการท่องเที่ยว จะต้องมาประเมินใหม่อีกครั้งว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพีเพราะการที่งดจัดงานในช่วงเทศกาลดังกล่าว กระทบต่อเนื่องไปถึงการบริโภค การค้า รวมถึงภาคเกษตรกรที่ลดลงตามไปด้วย ซึ่งหากจีดีพีจะขยายตัวได้ 4%  ไตรมาสที่ 2 หลังช่วงสงกรานต์รัฐบาล จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนและออกมาต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ 1-2%  และในไตรมาสที่ 3 ต้องมีแผนและเป้าหมายการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน รวมทั้งในไตรมาสสุดท้าย จะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดือนละ 2 ล้านคน รวม 6 ล้านคน  

ดัชนีหอการค้าต่ำสุดในรอบ26เดือน  เอกชนห่วงโควิด-วัคซีนไม่ทั่วถึง

ภาคท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจหลักของภาคเศรษฐกิจไทยหากรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19ให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุดและเปิดประเทศในไตรมาส 4 เพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะได้รับสิทธิ ซึ่งทางเอกชนเห็นว่าผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวควรได้รับวัคซีนก่อน และเร่งเปิดวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยได้ในไตรมาส 4”