‘พาณิชย์’ ยินดี WTO ได้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

16 ก.พ. 2564 | 05:51 น.

 WTO แต่งตั้งนางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรีย เป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ และเป็นผู้หญิงคนแรกของ WTO พร้อม ประกาศเดินหน้าผลักดันประเด็นสำคัญหลายเรื่องให้คืบหน้า กรมเจรจาฯ เชื่อ! จะฟื้นความเชื่อมั่นกลับสู่ WTO และจะเป็นผลดีต่อไทย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่องค์การการค้าโลก (World Trade Organisation: WTO) มีฉันทามติในการแต่งตั้งนางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา (Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala) จากไนจีเรีย เป็นผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นตัวแทนจากภูมิภาคแอฟริกาคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

‘พาณิชย์’ ยินดี WTO ได้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

 

ทั้งนี้ นางเอ็นโกซี มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา มีประสบการณ์ทำงานในระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ซึ่งนางเอ็นโกซีต้องการที่จะเข้ามาผลักดันประเด็นสำคัญหลายเรื่องใน WTO ให้มีความคืบหน้าท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและวิกฤติโควิด-19 อาทิ การหาทางออกให้กลไกระงับข้อพิพาท WTO ที่ชะงักงัน โดยเฉพาะการตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง การปฏิรูปการทำงานของ WTO ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การให้ WTO มีส่วนช่วยสมาชิกเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจำเป็นในช่วงโควิด การหาข้อสรุปให้การเจรจาที่สมาชิกต้องการเห็นผลลัพธ์ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในปีนี้ เช่น การจัดทำกฎระเบียบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบด้านการอุดหนุนประมง และการจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อจำกัดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตร การให้ความสำคัญกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (MSME) และการส่งเสริมบทบาทของ MSME หญิง เป็นต้น

 

‘พาณิชย์’ ยินดี WTO ได้ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

“ผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกลับสู่ WTO และขับเคลื่อนการเจรจา WTO ที่หยุดชะงักมานานให้มีความคืบหน้าต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไทยที่ให้ความสำคัญและต้องการเห็นการทำงานของ WTO สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง” นางอรมน เสริม

 

นอกจากนี้นางเอ็นโกซี มีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารโลกกว่า 25 ปี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไนจีเรีย และเป็นผู้บริหารในหลายองค์กร อาทิ Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) ธนาคาร Standard Chartered บริษัท Twitter และเป็นผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของสหภาพแอฟริกันและองค์การอนามัยโลกในการรับมือกับโควิด-19

ทั้งนี้ WTO เป็นเวทีการเจรจาจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและลดอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญของโลก ปัจจุบันมีสมาชิก 164 ประเทศ โดยนางเอ็นโกซีได้รับเลือกจากผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WTO จาก 8 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก ไนจีเรีย อียิปต์ มอลโดวา เกาหลีใต้ เคนยา ซาอุดีอาระเบีย และสหราชอาณาจักร