svasdssvasds

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง TNN ขอถอนประกาศ กสทช.

01 ก.พ. 2564 เวลา 9:00 น. 931

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง TNN ขอถอนประกาศ กสทช. กรณีนำช่องรายการไปออกอากาศโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก มีโฆษณาเกินกว่าที่ก.ม.กำหนด ชี้มติ กสทช.ชอบด้วยก.ม.แล้ว

วันนี้ (1 ก.พ.64) ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นยกฟ้อง ในคดีที่ บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น ) จำกัด ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง การกำกับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

 

โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 วรรคสอง บัญญัติให้การประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ที่มีการบอกรับสมาชิก หรือเรียกเก็บค่าบริการอื่น สามารถหารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที รวมเวลาทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที

ดังนั้น บริษัท ไทยนิวส์ฯ ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อบริษัท ไทยนิวส์ฯ ได้นำช่องรายการไปออกอากาศโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยมีเวลาการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว  กสทช. จึงมีอำนาจสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวได้

 

ดังนั้น มติของ กสทช. ที่ให้บริษัทไยนิวส์ฯ ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ให้มีระยะเวลาการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด