อพท.เร่งเยียวยาชุมชน ผลักดัน อี-คอมเมิร์ซ ระบายสินค้า

13 ม.ค. 2564 เวลา 13:58 น.146

อพท. เร่งกระจายงานทุกสำนัก สร้างโครงการเยียวยาชุมชน หลังรับผลกระทบโควิด -19 ซ้ำรอบ 2 ให้ความรู้และนำช่องทาง อี-คอมเมิร์ช ช่วยระบายสินค้าชุมชน สร้างรายได้ทดแทน ในช่วงที่ยังรับนักท่องเที่ยวไม่ได้

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า มอบให้ทุกสำนักของ อพท. ทั้งส่วนกลาง และพื้นที่พิเศษในต่างจังหวัด ให้หาวิธีเยียวยาให้แก่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีไม่สามารถเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ในช่วงเวลานี้ เบื้องต้นให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ การดำเนินงานยังคงต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและยุทธศาสตร์ชาติ

อพท.เร่งเยียวยาชุมชน ผลักดัน อี-คอมเมิร์ซ ระบายสินค้า

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 2 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางท่องเที่ยว หลายพื้นที่ท่องเที่ยวประกาศปิดให้บริการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งในพื้นที่พิเศษและในชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ก็จำเป็นต้องงดให้บริการนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในชุมชน
 

เบื้องต้น สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) ได้ร่วมกับพื้นที่พิเศษ เตรียมพัฒนาช่องทางส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่พิเศษในรูปแบบของ อี-คอมเมิร์ช ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มข้อความบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน และที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ Storytelling เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทั้งในตัวผลิตภัณฑ์ที่อาจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำ และเมื่อสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย ก็สามารถมาแวะเวียนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเหล่านั้นได้

อพท.เร่งเยียวยาชุมชน ผลักดัน อี-คอมเมิร์ซ ระบายสินค้า
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง