เช็กด่วน “เยียวยาเกษตรกรรอบ 2" “กรมปศุสัตว์” เผยมี เกษตรกร รายใหม่ เพิ่ม 1.6 แสนราย

12 ม.ค. 2564 | 04:13 น.

“เยียวยาเกษตรกร” รอบ2 คืบ “สรวิศ”  เผยอัพเดททะเบียนเกษตรกร มี เกษตรกร รายใหม่เพิ่ม 1.6 แสนราย ชี้หากรัฐมี “เยียวยา” กรมปศุสัตว์ พร้อมส่งรายชื่อทันที

“เยียวยาเกษตรกร” รอบ2  เป็นหนึ่งในมาตรการ เยียวยารอบ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด ที่หน่วยงานต่างๆจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. นั้น

 

ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร และเพื่อการเตรียมความพร้อม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ทางกรมปศุสัตว์ ได้มีการอัพเดททะเบียนเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่  4  มกราคม  2564) "กรมปศุสัตว์" มีทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ทั้งสิ้น  3,548,540  ราย 

 

-เกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์ ระลอกใหม่   จำนวน   1,893,344  ราย

 

- เกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ   จำนวน    164,801  ราย

   

หากทางรัฐบาลมีนโยบายวันไหน ทางกรมปศุสัตว์ ได้มีการทำฐานทะเบียนเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 

อย่างไรก็ดี เกษตรกรสามารถตรวจสอบการขึ้น “ทะเบียนเกษตรกร” ซึ่งเกษตรกร สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถตรวจสอบสถานเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

 

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร