“มนัญญา” เล็งตั้ง รง.แปรรูป 200 ตัน ภาคใต้ แก้น้ำนมล้น

08 ม.ค. 2564 | 08:45 น.

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ลงภาคใต้ สั่ง อ.ส.ค.รับซื้อน้ำนม 40 ตัน จาก “สหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก” แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนระยะยาว เล็ง ตั้ง รง.แปรรูป 200 ตัน แก้น้ำนมล้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า หรือ (โควิด-19) มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มี ประกาศเรื่อง ให้สถานศึกษาสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีทั้งหมด 28 จังหวัด ส่งผลถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เช่น สหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก เป็นต้น เดิม ขอให้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. )ผลิตให้ บรรจุเป็นนมกล่อง เสร็จแล้วทางสหกรณ์จะรับเป็นนมกล่อง กลับ อ.ส.ค. ก็ไม่ผลิตให้ ล่าสุด มีความคืบหน้าแล้ว

 

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

 

วันที่ 8 มกราคม 2563  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงงานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที และเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก ว่าเป็นการร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการรับซื้อน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID -19  ทำให้เกษตรกรโคนมได้รับผลกระทบ น้ำนมดิบล้นกว่าวันละ 40 ตัน ให้ อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบ 40 ตัน นำไปผลิตเป็นนม ยู.เอช,ที และ บริหารจัดการต่อไป

 

 

 

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขยายการรับน้ำนมดิบของเกษตรกรโคนมภาคใต้มากขึ้น โดยจะมีการสร้างโรงงานใหม่ สามารถรองรับน้ำนมดิบได้มากถึงวันละ 200 ตัน ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. มีข้อจำกัดในปริมาณการสำรองน้ำนมดิบของเกษตรกร และปริมาณการผลิตนมยูเอชที รวมถึงปริมาณกล่อมนมที่มีจำกัด  จึงต้องร่วมกันหารือ ต้องประสานกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีต่อทุกฝ่าย"

 

บรรยากาศการพบปะ สมาชิกสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก

 

นายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก กล่าวว่า ดีใจมาก ท่านแก้ปัญหาให้ทุกอย่าง รับข้อเสนอทั้งหมด ทำให้สหกรณ์โล่งใจ ตื้นตันใจมาก ท่านเป็นรัฐมนตรีฯ เก่งจริงๆ  ในนามสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก ต้องขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย