“เงินช่วยเหลือชาวนา”  ไร่ละ 500 บาท รอบ2 เช็กที่นี่

28 ธ.ค. 2563 เวลา 10:30 น. 323.3k

คลิก chongkho.inbaac.com “เงินช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 500 บาท รอบ2 ได้เมื่อไร “สมาคมโรงสีฯ” ไขข้อข้องใจ ต้องส่ง ครม. เห็นชอบ ยังไม่ทราบเวลาแน่ชัด รัฐจำเป็นต้องสำรองเงินใช้ “โควิด” รอบใหม่

ความคืบหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนา" ในงวดที่1 จ่ายไปแล้ว วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท

 

ล่าสุด เกษตรกรหลายคน ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเงิน ผ่านลิงค์  chongkho.inbaac.com  เมื่อ ชาวนา หลายคนได้รับเงินรอบที่1 ไปแล้วก็ถามหารอบ2 กันต่อ เมื่อไรจะจ่าย มีความคืบหน้าแล้ว

 

หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ

 

 

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย ในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าเงินที่รัฐบาลจะช่วย เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ในรอบ 2 หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนา" นั้น

 

ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอีกครั้ง กล่าวคือ แม้ว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ (นบข.) จะอนุมัติเห็นชอบแล้วให้จ่ายไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 2 หมื่นบาท  แต่ที่กระทรวงพาณิชย์ไปขออนุมัติ ครม. ในรอบแรก แค่ 500 บาท เพราะวงเงินจำกัด จึงทำให้เงินช่วยเหลือชาวนาใน รอบ2 จะต้องเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบใหม่

แต่ในช่วงนี้ยังไม่สามารถที่จะเสนอเข้าไปที่ประชุม ครม.ใหม่ได้ เพราะรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องใช้เงินดูแลในเรื่องการแก้ปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19  รอบ2 ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น คาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาพอสมควร ยังไม่ทราบกำหนดแน่ชัด “เงินช่วยเหลือชาวนา” รอบ2 ว่าจะจ่ายเมื่อไร คาดว่าน่าจะรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลาย เพราะรัฐบาลต้องสำรองเงินไว้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ก่อน 

 

“เงินช่วยเหลือชาวนา”  ไร่ละ 500 บาท รอบ2 เช็กที่นี่

 

อย่างไรก็ดีมีปัญหาบางส่วนไม่มากนัก สำหรับชาวนาบางคนที่ได้เงินเกินจากการที่มีการผลิดพลาดในรอบที่ ธ.ก.ส.จ่ายข้าวผิดชนิด พอได้รับเงินก็ปิดบัญชีทิ้งทันที  หรือ ได้รับเงินไปแล้ว 500 บาท ในรอบแรก แล้วรีบปิดบัญชี ทันที เพราะกลัวว่า ธ.ก.ส. จะไปหักชำระหนี้ที่ติดหนี้กับ ธ.ก.ส. ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ไปเปิดบัญชีใหม่ เพราะหากรัฐบาลมีโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 500 บาท ในรอบ2 จะเสียเวลาไปเข้าไปอีก แทนที่จะได้รับเงินทันที หาก ครม. เห็นชอบแล้วมีมติให้จ่าย แล้วหากเป็นอย่างนี้ จะมีผลเสียในระยะยาว โครงการจะปิดไม่ได้

อย่างไรก็ดีทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1  รับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 60,817,850.83 ไร่ 

 

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู “ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เข้าไปตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลว่าท่านมีสิทธิได้รับเงิน และมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่

 

“เงินช่วยเหลือชาวนา”  ไร่ละ 500 บาท รอบ2 เช็กที่นี่

 

วิธีตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

 

1.เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com


2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา


3. กรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ หากได้รับการโอนเงินแล้วระบบจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์ /เลขที่บัญชี /วันที่โอน /สาขาธกส. / พร้อมระบุ สถานะ สำเร็จ 

 

แต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร ระบบจะขึ้นข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรรายได้มาให้ธ.ก.ส.ก่อน เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงินประกันรายได้ให้ภายใน 3 วันทำการ 

 

อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com หากไม่ใช่เกษตรกรจะขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน ตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

 

เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินประกันราคาข้าวได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connec