เปิดเกม ล่าแก๊ง มิจฉาชีพหลอกขายสารเคมี

22 ธ.ค. 2563 เวลา 8:45 น. 143

"อธิบดีกรมวิชาการเกษตร" เปิดเกมรุก จับมือ "ดีเอสไอ" ลงนามปราบปรามมิจฉาชีพหลอกขายสารเคมีผิดกฎหมาย ชี้ไม่ได้ผล ยังอันตรายถึงชีวิตเกษตรกร

 

เปิดเกม ล่าแก๊ง มิจฉาชีพหลอกขายสารเคมี

 

วันที่ 22 ธันวาคม  2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และพันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค” ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ซึ่งที่ผานมากรมวิชาการเกษตร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการผลิตและจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรปลอมและไม่ได้มาตรฐานหลอกขายเกษตรกรมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี 2563 ได้มีการบูรณาการร่วมกัน  สืบสวน สอบสวน และสนธิกำลังในการตรวจค้นพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และกรุงเทพฯ

 

 

เปิดเกม ล่าแก๊ง มิจฉาชีพหลอกขายสารเคมี

 

สามารถตรวจยึดของกลางที่ผิดกฎหมายได้จำนวนมาก ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเกษตรกรไม่ให้ถูกหลอกจากการซื้อวัตถุอันตรายปลอมซึ่งนอกจากจะสูญเสียเงินซื้อสินค้ามาใช้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วย