15 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส.ปิดลงทะเบียน “สินเชื่อฉุกเฉิน โควิด-19”

13 ธ.ค. 2563 เวลา 3:34 น. 9.1k

ธ.ก.ส. เตรียมปิดให้บริการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านแอป ภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ย้ำผู้ที่สนใจขอสินเชื่อฯ วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นบาทต่อราย รีบลงทะเบียนหวั่นพลาดโอกาส

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  แจ้งว่า ธนาคารจะ ปิดบริการขอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บัญชี BAAC Family ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการสินเชื่อ จึงขอให้รีบไปลงทะเบียนโดยด่วน

 

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของ ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อสำหรับ เกษตรกรและ SMEs เกษตรด้วยวงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท

 

จุดเด่นของโครงการฯ คือ สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

15 ธ.ค.นี้ ธ.ก.ส.ปิดลงทะเบียน “สินเชื่อฉุกเฉิน โควิด-19”

คุณสมบัติผู้กู้

กลุ่มเกษตรกรที่สามารถกู้ได้ เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นัดทำสัญญาวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

 

ระยะเวลาการชำระ

 ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน นับแต่วันกู้ กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้

งวดชำระทั้งรายเดือน  24 งวด ชำระ 429.17 บาท

งวดชำระ 3 เดือน 8 งวด  ชำระ 1,287.50 บาท

งวดชำระ 6 เดือน 4 งวด ชำระ 2,575 บาท

วิธีการยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน

 1.ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์บัญชี BAAC Family เท่านั้น โดยสามารถค้นหาได้จาก ID : @baacfamily ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

 2.เลือกเมนู “COVID-19 การลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.สด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

3.รอนัดหมายจากธนาคารผ่านข้อความ SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง, หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีเงินฝากธ.ก.ส.)

4.จัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

5.ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS 6.ถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) โดยแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-mobile, บัตร ATM หรือบัตรเดบิต (Debit)