ททท.สร้างความมั่นใจ ท่องเที่ยว เชียงใหม่

05 ธ.ค. 2563 เวลา 9:18 น. 267

ททท.-สธ.-ผู้ว่าราชการจังหวัดผนึกกำลังคุมเข้มคัดกรองโควิด สร้างความมั่นใจท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ซึ่งจากเดิมในช่วงปลายปีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี กรมอนามัย  พร้อมด้วยนาย วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล COVID 19" พร้อมทั้งมอบป้ายมาตรฐาน SHA ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม สถานประกอบการ ผู้ขับขี่ Grab Taxi และร้านอาหารในจังหวัดเขียงใหม่

 

นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า จากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ซึ่งจากเดิมในช่วงปลายปีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันเป็นจำนวนมากนั้น แต่จากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตามมาได้ โดยขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่คุมเข้มตั้งแต่ การคัดกรอง สวมหน้ากาก และล้างมือ

 

 

 

ดังนั้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกล COVID 19" ขึ้น เพื่อเน้นย้ำให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง พื้นที่ภาคเหนือ ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือด้วยการสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ ตามมาตรการหลักสำคัญด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยง จากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19

 

 

 

ในส่วนของผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ นั้น ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่มีระบบการคัดกรองก่อนเข้ามาใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการอย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร บริเวณทางเข้าออก บันไดเลื่อน ภายในลิฟต์ เพื่อลดความแออัด พร้อมทั้งให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" (www.ไทยชนะ.com) ก่อนเข้ารับบริการในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19