พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล  จัด “ช้อปของดี วิถีไทย” 

23 ก.ย. 2563 | 09:57 น.

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP สู่แหล่งจำหน่าย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club   เพื่อฟื้นฟูธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้และสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเกิดการเกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนระยะยาว    ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน กรม ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ธุรกิจชุมชนนำผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 30 ธุรกิจ ในงาน “ช้อปของดี วิถีไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล   จัด “ช้อปของดี วิถีไทย” 

 

พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล   จัด “ช้อปของดี วิถีไทย” 

โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงานมีทั้ง อาหารคาว-หวาน ขนมไทย และผลไม้ จากหลายๆ จังหวัด เครื่องเงินแฮนเมด จากจังหวัดนนทบุรี ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดบึงกาฬ  และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวเป็นนวัตกรรมใหม่จากจังหวัดพิจิตร 

พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล   จัด “ช้อปของดี วิถีไทย” 

พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล   จัด “ช้อปของดี วิถีไทย” 

พาณิชย์จับมือกลุ่มเซ็นทรัล   จัด “ช้อปของดี วิถีไทย”