รัฐบาลเชิญชวนแต่งกายโทนสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม

31 ก.ค. 2563 เวลา 5:45 น.25.5k

​​​​​​​"มหาดไทย" แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  พร้อมเชิญคนไทยทั้งประเทศเแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตลอดเดือนสิงหาคม

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร


รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 อาทิ การจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีร่วมกับผ้าระบายาสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ตลอดจนตกแต่งซุ้ม และประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ รวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

แท็กที่เกี่ยวข้อง