ผู้ว่าฯมุกดาหารสั่งห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าจังหวัด

05 เม.ย. 2563 เวลา 9:50 น. 478

ผู้ว่าฯมุกดาหารประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

โดยได้มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ที่จุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว พร้อมสนธิกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานขนส่ง ตั้งด่านตรวจการขนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกเส้นทางอย่างเคร่งครัด และไม่มีการผ่อนผัน  ซึ่งขณะนี้ทางการ สปป.ลาว ก็มีคำสั่งเข้มงวดงดการเดินทางข้ามแดนทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป โดยจังหวัดมุกดาหารเห็นว่าหากแรงงานต่างด้าวยังคงเข้ามาในพื้นที่จะเกิดปัญหาตกค้างในพื้นที่และเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้


          
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตาม ม.18 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าฯมุกดาหารสั่งห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าจังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง