ซีพีแรม ตั้งคณะทำงาน เฝ้าระวังโควิด-19

18 มี.ค. 2563 เวลา 5:32 น.3.5k

ซีพีแรม ประกาศความพร้อมรับมือโควิด-19 ชง 9 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งระบบซัพพลายเชน พร้อมตั้งคณะทำงาน -  งดเยี่ยมชมศูนย์  

รายงานข่าวจาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด ระบุว่า คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ คณะทำงานป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ กรณี COVID-19 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้วางมาตรการทั้งสิ้น 9 มาตรการที่ต้องปฏิบัติอย่างอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด อาทิ  แต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์กรณี COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดตั้งจุดคัดกรองกรณี COVID-19 บริเวณทางเข้าบริษัททั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ

ซีพีแรม ตั้งคณะทำงาน  เฝ้าระวังโควิด-19

ให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยด้านต่างๆ  อย่างเข้มงวด และเคร่งครัด ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหารของบริษัทฯ อาทิ ด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิตสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านกระบวนการจัดส่ง เป็นต้น , ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ติดต่อกับบริษัท ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ศีรษะทุกกรณีก่อนเข้ามาภายในพื้นที่บริษัท ซึ่งหากพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ามาภายในพื้นที่บริษัท โดยเด็ดขาดพร้อมทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรายงานกรณีอุณหภูมิร่างกายผิดปกติ

 

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ติดต่อกับบริษัทต้องทำการฆ่าเชื้อที่มือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดเตรียมไว้บริเวณทางเข้าบริษัททางเข้าอาคาร ภายในอาคารสำนักงาน และภายในห้องประชุมทุกแห่งในบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในบริษัท อาทิ โรงอาหารและพื้นที่รอบนอกอาคารการผลิต พร้อมทำความสะอาดพื้นที่โดยสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ พร้อมดำเนินการอบรม จัดทำบอร์ดให้ความรู้ และสื่อพื้นฐานด้านวิธีป้องกันและการเฝ้าระวังกรณี COVID-19 ต่างๆ แบ่งปันและถ่ายทอดสู่ทุกคน ณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยในกรณีเดินทางไปยังแหล่งชุมชน หรือพื้นที่แออัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ซีพีแรม ตั้งคณะทำงาน  เฝ้าระวังโควิด-19

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งผู้ส่งมอบวัตถุดิบให้กับบริษัท เพื่อเฝ้าระวัง และแนวทางการปฏิบัติการป้องกันกรณี COVID-19 อย่างเคร่งครัด และให้ยกเลิกการเข้าเยี่ยมชมภายในบริษัท และดำเนินการมาตรการการเข้มงวด กรณีพนักงานที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดสรรให้พนักงานหยุดงานโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ ห้ามมิให้เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานหรือบริษัทฯ จนกว่าจะเชื่อมั่นได้ว่าไม่ได้รับการติดเชื้อกรณี COVID-19 จากการเดินทาง

แท็กที่เกี่ยวข้อง