เปิดชื่อ 11 แอร์ไลน์ บินตรง“อู่ฮั่น”เข้าไทย

23 มกราคม 2563

เปิดรายชื่อ 11 แอร์ไลน์ ที่มีเที่ยวบินตรงจากอู่ฮั่นเข้าไทยประเทศยกเลิกบินทันที หลังจีนปิดเมือง สกัดไวรัสแพร่ระบาด ด้านการบินไทยออกมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้โดยสาร

หลังจากรัฐบาลกลางจีน มีคำสั่งปิดเมืองอู่ฮั่น เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธ์ใหม่โคโรนา และปิดสนามบินนานาชาติอู่ฮั่น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563  จากการตรวจสอบพบว่ามีสายการบินทั้งของไทยและจีน ที่มีเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยจำนวน 11 สายการบิน โดยบินลงใน 5 สนามบินหลักที่ได้รับผลกระทบต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดทันที ซึ่งประกอบด้วย

1.สนามบินสุวรรณภูมิ มีสายการบิน China Southern Airlines ทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อวัน

 2. สนามบินดอนเมือง มีสายการบิน Thai Air Asia ทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน

 3. สนามบินภูเก็ต มีสายการบิน Thai Air Asia ทำการบิน 2 เที่ยวบินต่อวัน และสายการบิน China Southern Airlines ทำการบินเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน (10 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563)

 เปิดชื่อ 11 แอร์ไลน์  บินตรง“อู่ฮั่น”เข้าไทย

4. สนามบินเชียงใหม่ มีสายการบิน Air China ทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์)

5. สนามบินกระบี่ มีสายการบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น  เที่ยวบิน Mu2639 โดยสายการบิน China Eastern airline ทำการบิน 1 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะเริ่มเที่ยวบินแรก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ ประมาณ 168 คน ต่อเที่ยว

ด้านการบินไทยไม่มีเที่ยวบินไปยังเมืองอู่ฮั่น  แต่เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และได้ออกมาตรการในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

 เปิดชื่อ 11 แอร์ไลน์  บินตรง“อู่ฮั่น”เข้าไทย

1. มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้น

2. มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน

3. มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยาน และฆ่าเชื้อโรค

4. มาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยาน

5. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน

6. มาตรการการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

7. มาตรการด้านโภชนาการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลตนเอง อาทิ สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบินอีกด้วย

ทั้งนี้ การบินไทยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป