svasdssvasds

1.4หมื่นล้านสะพัด กองทุนหมู่บ้านม.ค.63

23 ธ.ค. 2562 เวลา 6:45 น. 5.6k

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เห็นชอบ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) แห่งละไม่เกิน 2 แสนบาท ภายใต้วงเงินรวม 14,348.4 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเริ่มคิกออฟดำเนินการได้ประมาณเดือนมกราคม 2563 เพื่อนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

 

 

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าโครงการที่จะเข้าเกณฑ์รับเงิน 2 แสนบาท เน้นเรื่องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในชุมชนและใช้แรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้จะมีการขยายให้ครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างงานกระตุ้นใช้จ่ายในชุมชน

สำหรับกองทุนที่ไม่ได้เกรด A B C ก็จะหาทางฟื้นฟู โดยที่ประชุมรับทราบว่ามีการพิจารณาให้กองทุน 363 แห่ง เป็นกองทุนที่มีปัญหาดำเนินการจากกว่า 7 พันแห่ง เพราะมีการประกอบการที่ดีขึ้น พัฒนาการดีขึ้นจะสามารถเข้าสู่การรับการเพิ่มทุนกองทุนละ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเดิม ดังนั้นจะมีเงิน 363 ล้านบาท ไปยังกองทุนดังกล่าว อีกทั้งในการเสนอต่อครม.จะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยให้สมาชิกในกองทุนได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเองขึ้นมา

กทบ.ยังเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้และส่งเสริมสวัสดิการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กองทุน และหนุนเสริมความต่อเนื่องของโครงการประชารัฐในระดับชุมชน 

นายนที ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า การพักชำระหนี้เป็นเรื่องที่กองทุนแต่ละแห่งดำเนินการได้ตามความสมัครใจ เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และคณะกรรมการชุมชนเมืองเหมือนเดิมตามที่เคยกำหนด ในการพิจารณาความเหมาะสมว่าจะอนุญาตให้สมาชิกรายใดในกองทุนจะได้รับการพักหรือไม่ให้พักชำระหนี้  ซึ่งนายสมคิด ในฐานประธานกทบ. แนะว่าในส่วนผู้มีประวัติดีน่าจะมีการพิจารณามาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้มากขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำความดี

ขณะที่นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในส่วนของธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการลดต้นทุนการผลิตคิดว่าเงิน 2 แสนบาทไม่พอ ดังนั้นธ.ก.ส.จึงขอครม.อนุมัติวงเงินกู้รวมทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาท สำหรับปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราผ่อนปรน 0.01% ในระยะเวลา 3 ปี ให้กับกองทุนหมู่บ้านที่มีแผนที่ดี และมีความสามารถในการชำระเงินกู้ก็จะสนับสนุนการลงทุน หรือเงินกู้หมุนเวียนในกิจกรรมต่างๆ 

บาท หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3533 วันที่ 22-25 ธันวาคม 2562

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด