svasdssvasds

เปิดโลเคชั่นถนนคนเดินทั่วไทย กระตุ้นศก.ฐานราก

23 ธ.ค. 2562 เวลา 4:58 น. 1.4k

       ตามนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยว ล่าสุดรัฐบาลได้ส่งเสริมกิจกรรมถนนคนเดินทั่วประเทศ ภายใต้ชื่องานว่า "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ระดับจังหวัด” ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ณ ถนนสีลม เขตบางรัก ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน พร้อมกันทั่วประเทศ "เดิน กิน ชิม เที่ยว”

เปิดโลเคชั่นถนนคนเดินทั่วไทย กระตุ้นศก.ฐานราก

โดยกำหนดเปิดถนนคนเดินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ ในทุกวันอาทิตย์ตลอดปีหน้า

เปิดโลเคชั่นถนนคนเดินทั่วไทย กระตุ้นศก.ฐานราก
          ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ถนนปากแพรก / จังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ / จังหวัดนครปฐม ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม / จังหวัดนนทบุรี บริเวณท่าน้ำนนท์ / จังหวัดปทุมธานี ถนนคนเดินจัตุรัส / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนบางเอียน / จังหวัดเพชรบุรี ถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี (ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี)  / จังหวัดราชบุรี เดิน กิน ชิม เที่ยว ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา  / จังหวัดลพบุรี ถนนเทพสตรี / จังหวัดสมุทรปราการ ถนนเลียบคลองบางน้ำผึ้ง / จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนศรีจำปา – เพชร ถนนหน้าอำเภอเมือง – ศาลากลาง / จังหวัดสมุทรสงคราม และถนนริมแม่น้ำแม่กลอง / จังหวัดสมุทรสาคร ถนนคนเดินจังหวัดสมุทรสาคร ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง / จังหวัดสระบุรี ตลาดนัดรถไฟ / จังหวัดสิงห์บุรี ถนนคนเดิน ร.ศ.130 / จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนอาทิวราห์ และจังหวัดอ่างทอง ถนนตลาดศาลเจ้าโรงทอง

เปิดโลเคชั่นถนนคนเดินทั่วไทย กระตุ้นศก.ฐานราก

       ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ถนนสิริจิต ริมแม่น้ำปิง / จังหวัดเชียงราย ไนท์บาซาร์เชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ / จังหวัดตาก ถนนสวรรค์วิถี และถนนกาดนังยอง  / จังหวัดนครสวรรค์ ถนนต้นน้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์  / จังหวัดน่าน ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน  / จังหวัดพะเยา ถนนชายกว๊าน  / จังหวัดพิจิตร ถนนสะพานร่วมใจ อำเภอเมือง  / จังหวัดพิษณุโลก สวนกลางเมือง ถนนพุทธบูชา  / จังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนคนเพ็ด-ซะ-บูน ถนนคนเดินเขาค้อ และถนนคนเดินไทหล่ม  / จังหวัดแพร่ ถนนคนเดินเมืองแป้ สี่กาดฮ่วมใจ๋ และถนนคำลือ ตำบลในเวียง  / จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนคนเดินปาย  / จังหวัดลำปาง ฮิมแม่น้ำวัง (บริเวณริมแม่น้ำวัง)  / จังหวัดลำพูน ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  / จังหวัดสุโขทัย ถนนคนเดินเพลินธานี บริเวณสวนสาธารณะ  / จังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประตูชัย สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก และจังหวัดอุทัยธานี ถนนคนเดิน" ตลาดซาวไฮ่ (ต.บ้านไร่)

เปิดโลเคชั่นถนนคนเดินทั่วไทย กระตุ้นศก.ฐานราก

      ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ถนนคนเดิน  / จังหวัดชุมพร ถนนประมินทรมรรคา (ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองชุมพร)  / จังหวัดตรัง ถนนรื่นรมย์  / จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง  / จังหวัดพังงา ถนนสายวัฒนธรรมตะกั่วป่า  / จังหวัดพัทลุง ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ (หน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) เทศบาลเมืองพัทลุง  / จังหวัดภูเก็ต ถนนคนเดิน หลาดใหญ่  / จังหวัดระนอง ถนนคนเดินบ้านหงาว  / จังหวัดสงขลา ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3  / จังหวัดสตูล ถนนบายพาส  / จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนหน้าเมือง ตลาดน้ำบ้านดอน  / จังหวัดนราธิวาส ถนนภูผาภักดี  / จังหวัดปัตตานี ถนนคนเดินริมแม่น้ำปัตตานี และจังหวัดยะลา ถนนคนเดินบ้านคลองทรายใน

เปิดโลเคชั่นถนนคนเดินทั่วไทย กระตุ้นศก.ฐานราก

         ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตลาดท่าช้าง (ศิริการ) บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าช้าง  / จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนสวนสมเด็จ  / จังหวัดชลบุรี ถนนบางแสน สาย 2  / จังหวัดตราด ถนนหลักเมือง และถนนธนเจริญ  / จังหวัดนครนายก ถนนธงไชยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายก  / จังหวัดปราจีนบุรี ถนนหน้าเมือง  / จังหวัดระยอง ถนนคนเดินเมืองเก่า ยมจินดา และบริเวณสนามกีฬากลาง และจังหวัดสระแก้ว ถนนบำรุงราษฎร์ อรัญประเทศ

        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู  / จังหวัดขอนแก่น ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง  / จังหวัดชัยภูมิ ถนนคนเดิน  / จังหวัดชัยภูมิ บริเวณถนนคนเดินข้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  / จังหวัดนครพนม ถนนคนเดินหน้าหอนาฬิกา บริเวณลานตะวันเบิกฟ้าถึงลานพนมนาคา  / จังหวัดนครราชสีมา ไนท์สวนหมาก  / จังหวัดบึงกาฬ ถนนข้าวเม่าริมโขง  / จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนรมณ์บุรี ต.ในเมือง ถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเดิม)  / จังหวัดมหาสารคาม ถนนคนเดินตลาดไนท์บาซ่า  / จังหวัดมุกดาหาร ถนนมุกเมืองใหม่  / จังหวัดยโสธร ลานวิมานพญาแถน  / จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนรัชชูปการ  / จังหวัดเลย ถนนคนเดินเชียงคาน  / จังหวัดศรีสะเกษ ถนนมารี-หนองแคน  / จังหวัดสกลนคร ถนนพิพิธภัณฑ์ภูพาน  / จังหวัดสุรินทร์ ถนนคชสาร  / จังหวัดหนองคาย ถนนแคมของ  / จังหวัดหนองบัวลำภู ถนนนครเขื่อนขันธ์ บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  / จังหวัดอำนาจเจริญ ถนนคนเดินหอนาฬิกา บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล  / จังหวัดอุดรธานี ถนนคนเดินอุดรธานี บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ถนนคนเดินศรีณรงค์


เปิดโลเคชั่นถนนคนเดินทั่วไทย กระตุ้นศก.ฐานราก

    สำหรับไฮไลท์การจัดถนนคนเดิน@สีลม ที่จะจัดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00-24.00 น. โดยตลอดทั้งปี 2563

         ภายในงานได้กำหนดจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ตั้งแต่ด้านหน้าถนนสีลมฝั่งพระราม 4 จนถึง แยกนารารมย์ โดยถนนสีลมแบ่งออกให้เดินถึง 6 โซน ดังนี้

         1.ถนนสายศิลป์ เป็น Street art  มีกิจกรรมดนตรีเปิดหมวก สตรีทโชว์ ฮิปฮอปแดนซ์ กราฟฟิตี้ งานศิลป์ร่วมสมัย งาน Craft, งาน Street Art

        2.ถนนต้องชิม มีอาหารอร่อยร้านร้อยปี  อาหารโบราณ ทางวัฒนธรรม ขนมไทยขึ้นชื่อ

        3.ถนนต้องชม เป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น  สินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย, สินค้าเด่นจากตลาดต้องชม, สตรีทฟู้ด, อาหารทะเลสดๆ สินค้า GI และสินค้าธงฟ้าเพื่อประชาชน

        4.ถนนวัยเก๋า มีกิจกรรมดนตรี  สร้างสีสรรค์และความบันเทิง ตลอดจนการแสดง

        5.ถนนต้องเดิน นำของเด่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาจำหน่าย แบงคอกแบรนด์

        6.ถนนคนกรุง มีการนำร้านดังต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ร้านมิชลินสตาร์ และร้านอาหารอร่อยใจกลางกรุง มาร่วมออกร้าน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด