svasdssvasds

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

20 ธ.ค. 2562 เวลา 11:27 น. 7.0k

“เฉลิมชัย จ่อยกเลิกสัญญาขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่กวง แม่งัด จ.เชียงใหม่ วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน หลังตรวจพบช้ากว่าแผนถึง 58% สั่งกรมชลฯไล่จี้ 4 บริษัทให้เสร็จตามสัญญาปี 64

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ได้เดินตรวจในจุดก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำและประตูระบายน้ำแม่ตะมาน กั้นลำน้ำแม่แตง พร้อมกับประชุมซักถาม กรมชลประทาน บริษัทผู้รับเหมาอย่างละเอียดถึงปัญหาความล่าช้าและสั่งมาตรการแนวทางแก้ไขทั้งระบบ ว่าสั่งการให้กรมชลประทาน และเอกชน เร่งรัดการก่อสร้างทั้งระบบทุกสัญญา 4 สัญญา วงเงิน1.5หมื่นล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญาปี2564

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

โดยทางฝ่ายนโยบายได้ช่วยประสานงานในเรื่องอนุญาตให้ใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา เพราะหากโครงการนี้สำเร็จ จะช่วยปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยในจ.เชียงใหม่ และลำพูน โดยโครงการนี้จะรับน้ำจากลำน้ำแม่แตง ไปเติมเขื่อนแม่กวงฯได้ปีละประมาณ160ล้านลบ.ม. ทั้งนี้ได้กำชับให้เร่งรัดโครงการทุกระยะเพื่อให้ได้ตามแผนงาน โดยปัจจุบันให้ตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดทุกโครงการของกรมชลฯให้เสร็จตามสัญญา จะได้หารือกับผู้รับเหมาเพื่อให้เร่งทำงาน ซึ่งกรรมการมีหน้าที่คอยกระตุ้นตลอด

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

ไม่เช่นนั้นก็จะเสียหายต่อประชาชนและเงินหลวง แต่ด้วยระบบบวิธีงบประมาณ ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะเวลาสัญญา จะไปยกเลิกบริษัทยังไม่ได้ จะทำให้โดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย แต่ถ้าบริษัทใดทำไม่เสร็จตามสัญญา พร้อมยกเลิกทุกบริษัท อย่างที่หาดใหญ่ ตนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรฯเห็นผิดสัญญา ไปสั่งยกเลิกเลย และสั่งให้กรมชลฯเข้าไปดำเนินต่อให้แล้วเสร็จ จากนี้จะมีอีกหลายโครงการที่ต้องยกเลิก

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

“กรมชลฯชี้แจงว่าเหตุล่าช้าของการเจาะอุโมงค์สองช่วง จากธรณีวิทยา และสภาพดิน บางช่วงจุดเจาะไปเจอถ้ำทำให้เครื่องหัวเจาะทำงานไม่ได้ ต้องมีการปรับหัวเจาะ บางวันแผนการเจาะได้ 5เมตร  ก็จะเหลือ 2-3เมตร ต่อวัน ดังนั้นเหลือ2ปี จากนี้จะต้องเร่งรัด และรายงานมาถึงตนให้ทราบทุกระยะ หากติดปัญหาอะไร ผมจะสั่งเร่งแก้ไขทันทีเพิ่มกำลังคน เครื่องมือ  เพราะงานนี้ต้องให้เสร็จทันสิ้นสุด สัญญาปี64 ถ้าบริษัทใดผิดสัญญาผมไม่เอาไว้ ยกเลิกแน่นอน ไม่ได้ขู่จะทำจริงเพราะยิ่งล่าช้า ประชาชนจะเสียโอกาสในการแก้ไขความเดือดร้อน และการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกพื้นที่”นายเฉลิมชัย กล่าว

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

ทั้งนี้ในส่วนการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ท่ออุโมงค์ส่งน้ำลงเขื่อนแม่งัด คืบหน้าแล้ว 50% ช่วยชะลอน้ำลงแม่น้ำปิง ท่อส่งน้ำลงเขื่อนแม่งัด ส่งไปเขื่อนแม่กวง อีกทอด ระยะแรก13กม.คืบหน้าไปมาก ปลายปี64น่าจะเห็นผลสำเร็จ กรณีปีน้ำหลาก อุกทภัยจะช่วยชะลอ ลดท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ได้ ในส่วนท่ออุโมงค์ผ่านพื้นที่อุทยาน จะดำเนินการเร็วที่สุดทุกหน่วยงานรับบัญชาจากนายกรัฐมนตรี จะทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ในภาพรวมปัจจุบันก้าวหน้า42% โดยอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด เริ่มอายุสัญญา23มิ.ย.59-27พ.ค.64 และอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด แม่กวง เริ่มสัญญา 24มี.ค.58-18ส.ค.64 แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง 4 สัญญา รวมขุดเจาะอุโมงค์ยาว 49 กม.คือ สัญญาที่1 ยาว13.6กม.วงเงิน 2.8พันล้านบาท อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ผู้รับจ้างโดยบริษัทไร้ททันเน็ลลิ่ง จำกัด ก่อสร้างแล้ว 51% เร็วกว่าแผน2.05% สัญญาที่2 อุโมงค์ยาว 12.2กม.วงเงิน2.1พันล้านบาท ผู้รับจ้างคือบริษัทสยามพันธุ์วัฒนา จำกัด(มหาชน)ดำเนินการแล้ว18% ล่าช้ากว่าแผน64%

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

ในส่วนอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง  สัญญาที่1 อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง ผู้รับจ้างคือบริษัทอิตาเลียนไทยดิเวล๊อปเมนต์ ยาว 12.5 กม.วงเงิน 2.3พันล้านบาท ก้าวหน้า23%ล่าช้า48% สัญญาที่2 บมจ.ยูนิคเอนจิเนียริ่ง อุโมงค์ยาว 10.4กม.วงเงิน1.8พันล้านบาท ก้าวหน้า79%ล่าช้ากว่าแผน29% เริ่มสัญญา28เม.ย.58-22ก.ย.62โดยโครงการทำอุโมงค์ผันน้ำจากลำน้ำแม่แตง 26ลบ.ม.ต่อวินาที นี้เป็นการรองรับการใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนาคต 173ล้านลบ.ม.ต่อปี ใน20ปีข้างหน้า จะมีการขยายตัวเขตเมือง เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว 2จังหวัด

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

นอกจากนี้รมว.เกษตรฯกล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยว่าได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ช่วยเหลือประชาชนได้ทุกพื้นที่ ซึ่งสั่งกรมชลฯผันน้ำจากภาคตะวันตก เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ ลุ่มน้ำแม่กลอง มีน้ำมาก จะผันน้ำไปช่วย ลุ่มเจ้าพระยา จากแผนวางไว้800ล้านลบ.ม.เพิ่มเป็น2พันล้านลบ.ม.

จ่อยกเลิกสัญญาอุโมงค์ส่งน้ำช้ากว่าแผนถึง 58%

“ยืนยันว่าการบริหารจัดการที่ดี แม้น้ำต้นทุนน้อยจะผ่านไปได้ โดยจะต้องมีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และปรับเปลี่ยนทำเกษตร บางพื้นที่มาปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย บูรณาการทั้งหมด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงไปทำบ่อบาดาล ติดตั้งแผงโซลาเซล และสั่งกรมชลฯเดินหน้าโครงการผันน้ำลำน้ำยวม มาเติมน้ำเขื่อนภูมิพล ผันน้ำจากภาคตะวันตก มามากขึ้น ซึ่ง กรมชลฯนำเสนอแผนมาแล้ว ส่วนทำนาปรัง ได้ประกาศห้ามมาแต่ต้นฤดูแล้ง และที่ปลูกไปแล้วน้ำไม่พอ รับความเสี่ยงเสียหายได้”นายเฉลิมชัย กล่าว

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด