svasdssvasds

เคาะรอบ7 ราคาข้าวทิ้งดิ่งรัฐแบกชดเชยอื้อ

20 ธ.ค. 2562 เวลา 9:30 น. 5.5k

เคาะรอบ7 ราคาข้าวทิ้งดิ่งรัฐแบกชดเชยอื้อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ในวันนี้เป็นการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1 (งวดที่7) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2562 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,541.58 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 458.42 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,680.95 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 319.05 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,693.03 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 2,306.97 บาท

เคาะรอบ7 ราคาข้าวทิ้งดิ่งรัฐแบกชดเชยอื้อ

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,508.58 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 1,491.42 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 16,328.75 บาท ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

เอกสารแนบ

เคาะรอบ7 ราคาข้าวทิ้งดิ่งรัฐแบกชดเชยอื้อ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด