svasdssvasds

ค้าเพื่อนบ้านวูบหนัก 6 เดือน‘ระนอง’ติดลบ ยอดหาย 4 พันล้าน

20 ธ.ค. 2562 เวลา 23:45 น. 7.4k

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง สรุปภาวะ การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง 11 เดือนของปี 2562 พบยอดการค้าลดลงจากปีที่ผ่านมากว่า 4,000 ล้านบาท โดยมูลค่าการค้าแต่ละเดือนปีนี้ตํ่ากว่าช่วงเดียว กันของปีที่แล้ว 6 เดือนต่อเนื่อง ประธานหอฯระนองยํ้าปัจจัยแวดล้อมเอื้อเชื่อมั่นอนาคตดีขึ้น

ค้าเพื่อนบ้านวูบหนัก 6 เดือน‘ระนอง’ติดลบ ยอดหาย 4 พันล้าน

นางวนิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง รายงานสรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านระนอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ว่า มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 1,838.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,740.49 ล้านบาทของเดือนที่ผ่านมา จำนวน 97.65 ล้านบาท หรือเติบโต 5.61% เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าลดลง 51.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเปลี่ยนแปลง-2.71%

เมื่อแยกเป็นการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1,091.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมที่มีมูลค่า 1,005.75 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 86.15 ล้านบาท (8.57%) เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2561 ที่ส่งออกมูลค่า 1,126.29 ล้านบาท เท่ากับลดลง 34.39 ล้านบาท หรือ -3.05%

ค้าเพื่อนบ้านวูบหนัก 6 เดือน‘ระนอง’ติดลบ ยอดหาย 4 พันล้าน

โดยสินค้าหลักที่มีการส่งออก อาทิ นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหล่อลื่น จาระบี นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ปูนซีเมนต์ ท่อเหล็กใช้ในการขุดเจาะปิโตรเลียม นํ้าดื่มรวมถึงนํ้าแร่และนํ้าอัดลม อุปกรณ์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า อวนจับปลา ปุ๋ยเคมี วัตถุทอ เป็นต้น

ส่วนการนำเข้า เดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 746.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 734.74 ล้านบาทของเดือนก่อน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.50 ล้านบาท หรือเติบโต 1.57% เทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2561 ที่นำเข้า 763.12 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 16.88 ล้านบาท หรือติดลบ 2.21% โดยสินค้านำเข้าหลักยังคงเป็นปลาทะเลสดหรือแช่แข็ง ท่อเหล็กขุดเจาะปิโตรเลียม สินค้าประมง อุปกรณ์ทำด้วยเหล็กกล้า ถ่านไม้ สารอินทรีย์ช่วยลดแรงตึงผิว เป็นต้น

 

นางวนิดา กล่าวว่า จากตัวเลขการค้าที่มีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน เกินดุลการค้าอยู่ 345.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 74.65 ล้านบาท คิดเป็น 27.55% เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่เกินดุลการค้า 363.17 ล้านบาท อัตราการเกินดุลของการค้าไทยผ่านจังหวัดระนอง ลดลง 17.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น -4.82%

“ภาพรวมช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้่ จะเห็นว่ามูลค่าการค้ารวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีอัตราเพิ่ม 27.55% และเพิ่มทั้งด้านการส่งออกที่เติบโต 8.57% และการนำเข้าที่ขยายตัวได้ 1.57% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ยังมีมูลค่าตํ่ากว่าต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่ 6 นับแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

ค้าเพื่อนบ้านวูบหนัก 6 เดือน‘ระนอง’ติดลบ ยอดหาย 4 พันล้าน

ธีระพล ชลิศราพงศ์

นายธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า การค้าผ่านแดนด้านจังหวัดระนอง ไตรมาสที่ 3-4 ต่อเนื่องถึงเวลานี้ เป็นช่วงที่มีอุปสรรคที่ส่งผลทางการค้า จากสภาพของดินฟ้าอากาศ อาจจะส่งผลให้ตัวเลขมูลค่าการค้าลดลง แต่หากพิจารณาถึงพื้นฐานการค้าไทย-เมียนมา ด้านระนอง ยังถือว่าดีถึงดีมาก ทั้งบรรยากาศที่ดีต่อกัน รวมทั้งการขยายช่องทางการค้าการตลาดใหม่ๆ การเพิ่มคู่ค้าระหว่างกันมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มในอนาคตดีอย่างแน่นอน เพราะการขนส่งทางทะเลผ่านชายแดนระนองก็ยังจำเป็นต่อไป 

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,532 วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2562

ค้าเพื่อนบ้านวูบหนัก 6 เดือน‘ระนอง’ติดลบ ยอดหาย 4 พันล้าน

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด