เปิดสูตร ราคากลาง  เคาะจ่ายประกันข้าว ดีเดย์ 16 ต.ค.

07 ต.ค. 2562 เวลา 5:55 น.5.0k

เปิดสูตรคำนวณราคากลางอ้างอิงประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด เตรียมประกาศและพร้อมจ่ายงวดแรก 16 ต.ค.นี้ นายกฯโรงสียันสูตรเป็นธรรม เอื้อชาวนา “พิธาน” กังขานาไม่มีสัญญาเช่า โดนสวมสิทธิซํ้าซาก

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 (รอบที่ 1) วงเงินกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรประมาณ 4.3 ล้านครัวเรือน พื้นที่กว่า 58 ล้านไร่ คาดพื้นที่เกษตรจะได้รับชดเชยประมาณ 51 ล้านไร่ ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะประกาศครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นี้ มีสูตรการคิดคำนวณอย่างไรนั้น

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” การคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งนี้จะใช้สูตรคำนวณ (มูลค่าข้าวสาร+ผลิตภัณฑ์) คูณด้วย อัตราสีแปร ลบด้วยค่าใช้จ่าย (ค่าสีแปร +ค่าขนส่ง) ทั้งนี้ในแต่ละวันจะมีสถานการณ์ราคาข้าวเปลือก ซึ่งมีรายงานทุกวันอยู่แล้วว่าซื้อขายเท่าไร มีทั้งราคาสูงและตํ่า เป็นหลักการหลักที่เกษตรกรจะได้รับการชดเชยส่วนต่างราคาตลาดกับราคาประกันรายได้ แต่ในการที่จะไปซื้อข้าวเปลือกก็ต้องคำนวณค่าสีแปรและค่าขนส่งด้วย เป็นหลักเกณฑ์มาจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในข้าวแต่ละชนิด อ้างอิงราคาตลาดกรุงเทพฯ ซึ่งการคำนวณเพื่อชดเชยส่วนต่างราคาแบบนี้ถือว่าชาวนาได้ประโยชน์

เปิดสูตร ราคากลาง  เคาะจ่ายประกันข้าว ดีเดย์ 16 ต.ค.

                             เกรียงศักดิ์  ตาปนานนท์

 

เปิดสูตร ราคากลาง  เคาะจ่ายประกันข้าว ดีเดย์ 16 ต.ค.

สำหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่เก็บเกี่ยวถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และครั้งต่อไปทุก ๆ 15 วัน ระยะเวลาได้รับสิทธิชดเชยตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุในทะเบียนเกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ ทั้งนี้เกษตรกรไม่ต้องทำสัญญากับ ธ.ก.ส. ระยะเวลาโครงการประกันรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2563

 

เปิดสูตร ราคากลาง  เคาะจ่ายประกันข้าว ดีเดย์ 16 ต.ค.

                                        พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ด้านนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าว ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคำถามว่า โครงการประกันรายได้กรณีเช่านา แต่ไม่มีสัญญาเช่า ชาวนาตัวจริงจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ สมัยก่อนหลายคนเคยได้ยินนาคอนโดฯ สวมสิทธิซํ้าๆ จะมีการแก้ปัญหานี้อย่างไร

เปิดสูตร ราคากลาง  เคาะจ่ายประกันข้าว ดีเดย์ 16 ต.ค.

“ปัญหาราคาข้าวไปแก้ที่ราคาไม่ตอบโจทย์ สิ่งที่ต้องไปแก้คือความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรทำแล้วต้องมีผลกำไร ไทยจะส่งออกข้าวได้อันดับ 1 หรือ 2 ของโลกไม่ได้ตอบโจทย์ว่าชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ด้านกรมส่งเสริมการ เกษตร ได้กำหนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/2563 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม 2562 ภาคใต้วันที่ 16 มิถุนายน 2562-28 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มาขึ้นทะเบียน จำนวน 4.3 ล้านครัวเรือน เนื้อที่กว่า 58 ไร่ (กราฟิกประกอบ) ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวอายุสั้น 18 พันธุ์ จำนวน 1,549 ครัวเรือน เนื้อที่กว่า 1.7 หมื่นไร่ รัฐไม่ชดเชยประกันรายได้

หน้า 13 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,511 วันที่ 6-9 ตุลาคม 2562

                  เปิดสูตร ราคากลาง  เคาะจ่ายประกันข้าว ดีเดย์ 16 ต.ค.  

แท็กที่เกี่ยวข้อง