svasdssvasds

ผวา! อหิวาต์แอฟริกา“สรวิศ”แบนนำเข้าหมูลาว

22 มิ.ย. 2562 เวลา 9:10 น. 1.2k

ไทยตื่น! ป้องโรคอหิวาต์แอฟริกาลามลาว “สรวิศ”สั่งแบนหมู หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าทันที ชี้บังคับใช้ 90 วันมีผลแล้ว หากโรคยังคุกคามเล็งประกาศเพิ่มอีก 90 วัน  ย้ำโรคในสุกรไม่ติดคน

ผวา! อหิวาต์แอฟริกา“สรวิศ”แบนนำเข้าหมูลาว

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานสถานการณ์การระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในหมู่บ้าน ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรและหมูป่าในประเทศ

ผวา! อหิวาต์แอฟริกา“สรวิศ”แบนนำเข้าหมูลาว

“อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นายสรวิศ กล่าวว่า หากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ยุติ จะประกาศขยายเวลาเพิ่มการนำเข้าจากประเทศลาวเพิ่มอีก 90 วัน โดยโรคดังกล่าวไม่ติดต่อสู่คน

ผวา! อหิวาต์แอฟริกา“สรวิศ”แบนนำเข้าหมูลาว

อนึ่ง “ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” (African swine fever) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรซึ่งมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นในอนุภูมิภาคซาฮาราของทวีปแอฟริกา ประเทศซาดิเนียของทวีปยุโรป ต่อมาพบการระบาดของโรคในประเทศจอร์เจีย ประเทศอาเซอร์ไบจัน ประเทศอาร์เมเนีย สหพันธรัฐรัสเซียและล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

ผวา! อหิวาต์แอฟริกา“สรวิศ”แบนนำเข้าหมูลาว

ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรค มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความความรุนแรงมาก

ผวา! อหิวาต์แอฟริกา“สรวิศ”แบนนำเข้าหมูลาว

โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 % สุกรที่ป่วยจะแสดงอาการคล้ายคลึงกับโรคอหิวาต์สุกรและพีอาร์อาร์เอส คือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร ท้องเสีย และแท้งในแม่สุกร โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมทั้งโดนเห็บที่มีเชื้อกัด เป็นต้น

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด