ไขปริศนาใครฟันส่วนต่างน้ำมันปาล์ม

17 มิ.ย. 2562 | 14:30 น.

ชำแหละ!! โครงสร้างน้ำมันปาล์มพบโรงกลั่น พ่อค้าคนกลางห้างค้าปลีก ร่วมวงโกยส่วนต่าง 14  บาทกว่าต่อขวด

ไขปริศนาใครฟันส่วนต่างน้ำมันปาล์ม

แหล่งข่าววงการค้าน้ำมันปาล์ม เผยกับ ฐานเศรษฐกิจถึงกลไกราคาน้ำปาล์มว่า ปกติการคำนวณต้นต้นทุนจะคิดจากราคาผลปาล์มของเกษตรกรก่อน แล้วค่อยมาคำนวณเป็นราคาน้ำมันปาล์มดิบหรือ ซีพีโอ จากนั้นค่อยมาถึงราคาน้ำมันบรรจุขวด ไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆ

ไขปริศนาใครฟันส่วนต่างน้ำมันปาล์ม

จากการคำนวณ ราคาผลปาล์มน้ำมัน ที่ 18% อยู่ที่ 3 .50  บาท/กก. (ณ วันที่ 17 มิ.ย.62) ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ณ กทม.ราคาจะอยู่ที่ 20 บาทต่อกก. จากนั้นทางโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม จะคิดค่าบรรจุ กำไรผู้ผลิต กำไรค้าส่ง-ค้าปลีก  13 บาทต่อขวด1ลิตร  รวมค่ามาร์จิ้นห้างด้วย เมื่อนำราคา 20+13 บาท ราคาขายปลีกจะอยู่ที่ 33 บาทต่อขวดลิตร

ไขปริศนาใครฟันส่วนต่างน้ำมันปาล์ม

แต่เมื่อพิจารณาตารางจะเห็นว่าราคาที่กรมการค้าภายใน ประกาศราคาแนะนำ 34.25 บาท จะเห็นส่วนต่างอยู่ที่ 13+1.25 บาทต่อกก. อยู่ที่ 14 บาทกว่า คาดการณ์กรมการค้าภายใน น่าบวกให้กับร้านค้ารายย่อยจะได้มีกำไรในระหว่างการขายส่งในหมู่บ้าน หรือจังหวัดไกล เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ คิดราคา ณ กทม.  

 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากข้อมูลของกรมการค้าภายใน ส่วนต่างที่โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม คิดค่าบรรจุ กำไรผู้ผลิต กำไรค้าส่ง-ค้าปลีก  13 บาทต่อขวด1ลิตร อาจเป็นส่วนต่างที่สูงเกินไป เพราะถ้าคำนวณจากต้นทุนผลปาล์มน้ำมันที่ 3.60 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อคำนวณออกมาเป็นราคาน้ำมันปาล์มดิบจะอยู่ที่  20.57 บาทต่อกก. ซึ่งการผลิตน้ำมันปาล์ม 1 ขสดจะใช้น้ำมันดิบ 1.58 กิโลกรัม หรือ 3.250 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาขายอยุ่ที่ขวดละ 35-36 บาท หรือมีส่วนต่างประมาณ 3-4 บาทต่อลิตร