svasdssvasds

หลังปลดใบเหลือง“ศรชล.1”ยังยึดกฎหมายเข้ม!!

13 มิ.ย. 2562 เวลา 5:10 น. 965

“ศรชล.ภาค 1”ลงพื้นที่ไล่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ปีโป้ 11 จังหวัด ตั้งแต่ชุมพรจนถึงตราด หลังปลดใบเหลือง ไอยูยู มาตรฐาน ยังดีเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รับฟังปัญหาอุปสรรค ย้ำนโนบายความยั่งยืนของสัตว์น้ำ

หลังปลดใบเหลือง“ศรชล.1”ยังยึดกฎหมายเข้ม!!

นาวาเอกชำนาญ  พวงเพชร  รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทน ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เผยระหว่างเดินทางมา ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงหลังสวน (Pi-po หลังสวน) อ.หลังสวน จ.ชุมพร กล่าวว่า จากนโยบายพลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการในการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค1 /ผบ.ทรภ.1)  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จนถึงจังหวัดตราด รวม 11 จังหวัด ได้ฝากความห่วงใยมายังเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละจนผลงานเป็นที่ประจักและเป็นผลดีแก่ทางราชการ และขอให้ทุกคนยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ให้ลดหย่อนลงไป

หลังปลดใบเหลือง“ศรชล.1”ยังยึดกฎหมายเข้ม!!

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลือง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพยายามแก้ไขปัญหาการทำประมง ไอยูยู มาตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี นับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลืองเมื่อ เดือน เม.ย.2558  และประเทศไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ทั้งการออกกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย “ประเทศไทยได้แสดงความรับผิดชอบและบทบาท ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่าและรัฐตลาด ในระดับมาตรฐานสากล ส่งผลให้ อียู ปลดใบเหลืองให้ไทย ซึ่งสะท้อนความสำเร็จที่ไทยได้ยกระดับของการทำประมงเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกน่านน้ำเข้าสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ อียู เพื่อส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค   

หลังปลดใบเหลือง“ศรชล.1”ยังยึดกฎหมายเข้ม!!   

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เหตุผลการที่รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการทำประมง ไอยูยู เพราะเห็นความจำเป็นในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป  แต่สำหรับในส่วนของกองทัพเรือ และ ศรชล. โดย ศปมผ. ที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปลดใบเหลืองดังกล่าวจนสำเร็จ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ ในศูนย์ pi-po ซึ่ง ศรชล.ภาค 1 รับผิดชอบ อยู่จำนวน 15  ศูนย์ จากจำนวนทั้งหมด 30 ศูนย์ จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด