18 มิ.ย.ลุ้น!!เก้าอี้นายกสมาคมชาวนาฯคนใหม่

12 มิ.ย. 2562 | 10:48 น.

นับถอยหลัง 5 วัน ระทึก! ลุ้นนายกสมาคมชาวนาคนใหม่ ใครจะนั่งเก้าอี้ต่อจาก "สุเทพ" 18 มิ.ย.นี้ เลขาธิการฯ เผยออกยกชุด ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด แจงสมาชิกกว่าหมื่นคนทั้งประเทศติดตามว่าใครจะนั่งก็ต้องสานนโยบายเดิม เชื่อมต่อรัฐบาล ผลักดันความต้องการโดยไม่ใช้ประชานิยม เพื่อให้ชาวนาพึ่งตนเองได้

18 มิ.ย.ลุ้น!!เก้าอี้นายกสมาคมชาวนาฯคนใหม่

นายธีรสินทร์ ธนชวโรจน์ รักษาการเลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า นับถอยหลังเหลือเวลาอีก 5 วันจะถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมพิเศษ วัดราษฏร์บำรุง (หนองปลาดุก) ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ เวลา 09.00 เป็นต้นไป กล่าวคือตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะมีวาระสำคัญในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คือการโหวต คัดเลือกกรรมการชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระทั้งหมด ปัจจุบัน นายสุเทพ คงมาก รักษาการนายกสมาคมฯ จะหมดวาระทั้งชุด

18 มิ.ย.ลุ้น!!เก้าอี้นายกสมาคมชาวนาฯคนใหม่

"สิ่งที่สำคัญที่สุดในการคัดเลือกกรรมการประจำจังหวัด และกรรมการบริหารสมาคมฯ คือการยืนยันแสดงตัวตนท่านเองในวันประชุม พร้อมสมาชิกในการเสนอชื่อของแต่ละจังหวัดนั้น และผู้รับรอง อีก 2 คน ทางสมาคมให้ความสำคัญในเรื่องระเบียบข้อบังคับมาโดยตลอด และจะปฎิบัติอย่างเคร่งคัด อย่างที่เคยปฎิบัติมาแต่ก่อน  โดยจะต้องเตรียมเอกสารในการส่งหลักฐานข้อมูล รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2" จำนวน 2 รูป พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วย

18 มิ.ย.ลุ้น!!เก้าอี้นายกสมาคมชาวนาฯคนใหม่

ทางฝ่ายทะเบียนได้แจ้งมาว่าจะดำเนินการจัดทำเอกสารแต่งตั้งกรรมการสมาคมฯ และทะเบียนสมาชิกส่งให้ฝ่ายทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนมิถุนายน หลังวันประชุมใหญ่จากประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้เสร็จสิ้นลงทางสมาคมฯ จะมีการออกบัตรกรรมการให้ใหม่ทั้งหมด ดังนั้นจึงขอให้เตรียม รูปถ่ายขนาด 1" เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 รูป เพื่อใช้ในการทำบัตรกรรมการ จึงแจ้งเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

18 มิ.ย.ลุ้น!!เก้าอี้นายกสมาคมชาวนาฯคนใหม่

ด้านนายสุเทพ คงมาก รักษาการนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยว่า ผมในฐานะนายกสมาคมได้เป็นคณะทำงานแผนผลิตข้าวครบวงจร ของรัฐบาลมาโดยตลอดถือว่า 4 ปีที่ผ่านมาคุ้มค่ากับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้ที่ได้ช่วยพี่น้องชาวนาได้ช่วยประเทศชาติ ในขณะนี้เป็นเวลาที่สมควร เวลาที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่เคยผิดต่อพี่น้องชาวนาต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวนามาโดยตลอดและไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งเรื่องนี้สำหรับนายกสมาคมเกษตรกรฯ คนต่อไปที่ต่อจากผมก็คงต้องเดินตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสมาคมที่วางกันไว้ตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งสมาคม โดยนายกสมาคมท่านแรก ก็คือ นายวิเชียร พวงลำเจียก ซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว ท่านเป็นนักต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวนาผมได้มาสานต่อเป็นลำดับที่ 2 ของสมาคม หลังจากวันที่ 18 มิถุนายนนี้จะมีนายกสมาคมคนใหม่เป็นลำดับที่ 3  ผมมั่นใจว่าสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยต้องเดินตามนโยบายของสมาคมซึ่งเราเขียนเป็นวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ และนโยบายเพื่อที่จะนำชาวนาไปสู่ความยั่งยืนให้จงได้ (สัมภาษณ์ฉบับเต็ม ติดตามได้ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,478 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 หน้า 13)