svasdssvasds

พาณิชย์ลุย 4 ยุทธศาสตร์ ดันไทยฮับสูงวัยอาเซียน

07 มิ.ย. 2562 เวลา 8:10 น. 1.4k

 

 

พาณิชย์สั่งลุย 4 ยุทธศาสตร์ ดันไทยฮับผู้สูงวัยอาเซียน ชี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการขยายธุรกิจอื้อทั้งเนิร์สซิ่งโฮม ลองสเตย์ เฟอร์นิเจอร์ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล ประกันชีวิต จากอีก 5 ปีไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยกับ“ฐานเศรษฐกิจ”ว่า กรมมียุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจบริการผู้สูงวัย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยและสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)ของภูมิภาคอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์สร้างกลไกและระบบบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการผลักดันให้มีการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้สูงอายุในไทย และกำหนดมาตรการ กฎหมายสำหรับดูแลผู้สูงวัย ระบบชำระภาษี ระบบประกันสุขภาพ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร

พาณิชย์ลุย 4 ยุทธศาสตร์  ดันไทยฮับสูงวัยอาเซียน

                                         วิทยากร  มณีเนตร

ถัดมา ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และการนำนวัตกรรมการให้บริการและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการ พัฒนาบุคลากร/ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการให้บริการผู้สูงวัยที่ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพและ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาด โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดในประเทศเน้นทำตลาดที่มีศักยภาพและตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตได้สูง การสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการขยายตลาด

 

 

ทั้งนี้ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย ด้านธุรกิจบริการผู้สูงอายุเช่น Nursing Home, ลองสเตย์, Caregiver (ผู้ดูแล), บ้านพักผู้สูงวัย และบริการโฮมแคร์ด้านผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุ (60+) เช่น เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เสื้อผ้าและไลฟ์สไตล์ และเครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวธุรกิจ บริการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น บริการออกแบบบ้านพัก อาศัย การท่องเที่ยว ธุรกิจด้านสุขภาพ/ความงาม โรงพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต โรงเรียนสอนบุคลากรดูแลผู้สูงวัย การค้า ออนไลน์ ธุรกิจหลังความตาย

พาณิชย์ลุย 4 ยุทธศาสตร์  ดันไทยฮับสูงวัยอาเซียน

นพ.ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย เผยว่า อีก 5 ปีไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของธุรกิจผู้สูงอายุในไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การสร้างบ้านพักโดยจังหวัดที่มีผู้สูงอายุนิยมไปพัก คือ เชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่น ทำให้กลุ่มทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ค่อนข้างมาก 

 

หน้า 13 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับ 3476 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2562

พาณิชย์ลุย 4 ยุทธศาสตร์  ดันไทยฮับสูงวัยอาเซียน

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด