svasdssvasds

'สภาพัฒน์' มั่นใจ! "กองทุนหมู่บ้าน" ช่วยลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน

18 มี.ค. 2562 เวลา 7:58 น. 1.4k

"ดร.วันฉัตร" จากสภาพัฒน์ มั่นใจ! "กองทุนหมู่บ้าน" เป็นกลไกแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ชี้! อานิสงส์ช่วยให้สมาชิก 13 ล้านคน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินไปสร้างอาชีพ จุดประกายสร้างธุรกิจหลากหลายในชุมชน
 

ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ

ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า "กองทุนหมู่บ้าน" ซึ่งปัจจุบันมี 80,000 กองทุน คือ คำตอบของสมาชิก 13 ล้านคน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง สร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสร้างโอกาสด้านการเกษตรที่จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฐานรากอย่างมาก

จากที่เราเคยฝันว่า โตจากข้างบนแล้วลงมาข้างล่าง ไม่ใช่แล้ว แต่จะมองว่า ทำอย่างไรเศรษฐกิจจะโตจากข้างล่างขึ้นข้างบน ให้มีการผสมผสานกัน

นอกจากนั้น สมาชิกยังสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันได้อย่างมหาศาล มีเงินหมุนเวียน 3.6 หมื่นล้านบาท ที่จะเข้าสินเชื่อได้ เราพบว่า รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๆ 46% มีการออมเพิ่มขึ้นแต่ละหมู่บ้าน 22% ในขณะกองทุนหมู่บ้านมีส่วนช่วยชุมชนในเรื่องของสวัสดิการ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากขึ้น มีการพัฒนาในเชิงอาชีพมากขึ้น

ดร.วันฉัตร กล่าวว่า วันนี้ยุทธศาสตร์ชาติประกาศแล้ว มีผลให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีส่วนในการช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นจริงได้

การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกกองทุน คือ การจัดทำวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนหมู่บ้านจะช่วยไม่ให้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กองทุนหมู่บ้านจะมีส่วนให้เข้าถึงสินเชื่อ เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมั่งคงในทุกพื้นที่ได้

นอกจากนี้ สิ่งที่พูดขึ้นมาจะเป็นจริงไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ถ่ายทอดโครงการและมีการขับเคลื่อนโครงการ สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้ แต่เรามาสามารถทำทุกเรื่องให้ไปพร้อมกันได้และทำอย่างไรจะจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าไปเสริมตรงนี้ได้ และสามารถผสมผสานของดีในแต่ละภาคให้มาเป็นเครือข่ายเดียวกันได้

'สภาพัฒน์' มั่นใจ! "กองทุนหมู่บ้าน" ช่วยลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด