svasdssvasds

"ไทย – ศรีลังกา" เร่งออกแผนความร่วมมือ 10 สาขา

08 มี.ค. 2562 เวลา 8:04 น. 693

พาณิชย์นำทีมผนึกกำลัง 'ศรีลังกา ออกแผน Joint Action Plan 10 สาขา ครั้งที่ 3 หวังเป็นตัวช่วยให้การค้า 2 ฝ่าย บรรลุเป้าหมาย 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าระหว่างไทยกับศรีลังกา ครั้งที่ 3 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 5 – 6 มี.ค. 2562 โดยได้มีการหารือจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan) ภายใต้ MOU ว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ไทย – ศรีลังกา ซึ่งลงนามโดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ นายมาลิก สามาราวิเกรมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการค้าระหว่างประเทศของศรีลังกา เมื่อเดือน ก.ค. 2561 ในระหว่างการเยือนศรีลังกาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย
 

"ไทย – ศรีลังกา" เร่งออกแผนความร่วมมือ 10 สาขา

สำหรับแผนปฏิบัติการร่วมครอบคลุม 10 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ ด้านการลงทุน แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ และจัดให้มีจุดติดต่อประสานงาน (Enquiry Point), ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา, ด้านการประมง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อต้านการทำประมง IUU แลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบการลงทุนด้านประมงในศรีลังกา, ด้าน SME แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม สิ่งทอ และอาหารแปรรูป, ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและศึกษาดูงานการปลูกชาในศรีลังกา, ด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ลงนาม MoU ความร่วมมือระหว่างสถาบัน GIT ของไทย กับสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับของศรีลังกา, ด้านความร่วมมือทางการเงิน ให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการศรีลังกาที่นำเข้าสินค้าจากไทยผ่านธนาคารตัวแทนของ EXIM Bank ในศรีลังกา
 

"ไทย – ศรีลังกา" เร่งออกแผนความร่วมมือ 10 สาขา

"แผนปฏิบัติการร่วมจะเริ่มดำเนินการทันที ไปจนถึงปี 2563 โดยทั้ง 2 ฝ่าย มั่นใจว่า แผนดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้การค้าระหว่างกันสามารถขยายตัวจาก 521 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 สู่เป้าหมาย 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำ 2 ประเทศ กำหนดไว้ได้ รวมถึงจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาจัดทำข้อบทความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้เอฟทีเอไทย-ศรีลังกา ที่ตั้งเป้าจะสรุปผลการเจรจาภายในปี 2563" นางอรมน กล่าว
 

"ไทย – ศรีลังกา" เร่งออกแผนความร่วมมือ 10 สาขา


ทั้งนี้ ศรีลังกาเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง ตลอดจนเริ่มมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอัญมณีและประมง ในปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับศรีลังกา มีมูลค่า 521 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.69% โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา 438 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าจากศรีลังกา 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปศรีลังกา เช่น ปลาแห้ง ผ้าผืน รถยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล น้ำตาลทราย ยางพารา เม็ดพลาสติก ปูนซิเมนต์ เคมีภัณฑ์ และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น สินค้านำเข้าที่สำคัญของไทยจากศรีลังกา เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ, น้ำมันสำเร็จรูป, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, สัตว์น้ำสด แช่เย็น / แช่แข็ง / แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ลวดและสายเคเบิล, ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ, กาแฟ ชา, เครื่องเทศ และเครื่องประดับอัญมณี เป็นต้น

"ไทย – ศรีลังกา" เร่งออกแผนความร่วมมือ 10 สาขา