svasdssvasds

กสอ. เปิดเวทีสร้างโอกาสนักออกแบบรุ่นใหม่ผงาดสู่เวทีสากล

07 มี.ค. 2562 เวลา 5:06 น.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าสานฝันนักออกแบบรุ่นใหม่ สร้างศักยภาพบรรจุภัณฑ์ไทยให้สามารถทัดเทียมนานาประเทศ ภายใต้โครงการThaiStar Packaging Awards 2019 ปีที่ 42 ต่อยอดนำผู้ชนะประชันเวทีการประกวดระดับเอเชีย และระดับโลก

นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ การสร้างจิตวิทยาด้านคุณค่าต่อผู้บริโภค รวมไปถึงการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยให้เกิดยอดจำหน่ายที่สูงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น กสอ. โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) จึงได้ร่วมมือกับสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล และเพื่อให้ได้ตัวแทนผลงานบรรจุภัณฑ์ไปประกวดในนามตัวแทนประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

กสอ. เปิดเวทีสร้างโอกาสนักออกแบบรุ่นใหม่ผงาดสู่เวทีสากล

สำหรับการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging)” โดยแบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. นักเรียน – นักศึกษา 2. บริษัท – ผู้ประกอบการ – หน่วยงาน 3. นักออกแบบอิสระ โดยนักเรียน – นักศึกษาและนักออกแบบอิสระ จะต้องผลิตผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) และต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) ส่งเข้าประกวด ชิงรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวมมูลค่า 255,000 บาท

ส่วนของ บริษัท – ผู้ประกอบการ – หน่วยงาน ให้ส่งผลงานที่มีวางจำหน่ายแล้วในท้องตลาดเข้าประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อย ตามวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) 2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) 3. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Package) 4. สื่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการขาย (Point of Purchase: POP) และ 5. วัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ (Packaging Material and Components: PMC) โดยจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

นอกจากนี้ สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภทหลัก ยังมีรางวัลพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1 Thailand) ซึ่งสนับสนุนรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 34,000 บาท และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) ให้การสนับสนุนรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท ขณะเดียวกัน กสอ. ยังมอบรางวัลพิเศษให้กับผลงานบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และได้คะแนนรวมสูงสุด เพื่อรับรางวัลพิเศษ (ThaiStar President’s Award) จำนวน 1 รางวัล

กสอ. เปิดเวทีสร้างโอกาสนักออกแบบรุ่นใหม่ผงาดสู่เวทีสากล

“ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง (High Value) โดยอาศัยการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้า ทั้งในด้านของรูปแบบสินค้าที่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และในด้านของการหีบห่อ หรือ บรรจุภัณฑ์ ที่ต้องมีความโดดเด่น ดึงดูดใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดีขึ้น เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างเป็นที่จดจำ และสื่อสารเอกลักษณ์สู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 นายกอบชัย กล่าวต่อไปอีกว่า นักออกแบบรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ThaiStar Packaging Awards ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะมีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประกวดรางวัลบรรจุภัณฑ์นานาชาติในเดือนกันยายน 2562 ต่อไป

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด