svasdssvasds

เศรษฐกิจเดือนม.ค.ขยายตัวดี รับอานิสงค์บริโภค-ลงทุนหนุน

28 ก.พ. 2562 เวลา 23:45 น. 783

 

ธปท.เผยเดือนม.ค.เศรษฐกิจขยายตัวดี เศรษฐกิจเดือนมกราคม เติบโตได้ดี เหตุปัจจัยในประเทศ-เผยจีนยังสนใจซื้ออสังหาในไทย-ห่วงส่งออกหดตัวทั้งไตรมาส1 พร้อมติดตามความยืดเยื้อ-รุนแรงในอินเดียและปากีสถานอย่างใกล้ชิด

นายดอน นาครทรรพ

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคม ปี 2562โดยระบุว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคมของปีนี้ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนจากอุปสงค์ในประเทศเป็นสำคัญ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องในทุกหมวดการใช้จ่าย เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน 
     

สำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยตามจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้าหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกที่หดตัว ขณะที่การผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวได้
       

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิเล็กน้อยแต่ด้านการส่งออก สินค้า หดตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกแต่การผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวได้ดี โดยเดือนนี้มูลค่าส่งออกติดลบ4.7% มีมูลค่า1.94 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการส่งออกของภูมิภาคและหากหักทองคำหดตัว3.9 %โดยเป็นการหดตัวในหลายหมวดสินค้าจาก 1. ผลของอุปสงค์ในตลาดโลกที่ชะลอลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางหดตัว ประกอบกับการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หดตัวตามการปรับลดสินค้าคงคลังของผู้นำเข้า 2.วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในช่วงขาลง ส่งผลให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในหลายหมวดหดตัวต่อเนื่อง และ 3.ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง ส่งผลให้มูลค่าสินค้าที่เคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์หดตัว
       

การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แม้การผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ อาทิ หมวดยานยนต์ หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ขยายตัวสอดคล้องกับอุปสงค์ในประเทศที่เติบโตได้ดี แต่การผลิตเพื่อส่งออก อาทิ หมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และหมวดยางและพลาสติก หดตัวตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ชะลอลงมูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวที่ 4.2% จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัว4.5 %ตามการขยายตัวใน 1.หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ขยายตัวดีในหลายหมวด โดยเฉพาะการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และเชื้อเพลิง ตามการนำเข้าก๊าซธรรมชาติที่ขยายตัวจากด้านราคา 2. หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมหมวดเครื่องบินและแท่นขุดเจาะ ตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ขยายตัวดีในหลายหมวด สะท้อนการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 3. หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ตามการนำเข้าสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี
 

  "การส่งออกสินค้าทั้งไตรมาสนี้อาจหดตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาค โดยต้องติดตามผลเจรจาการค้าสหรัฐกับจีนและเทรนการค้าโลกและประเทศ
ในภูมิภาค"
 

นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้นตามรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม โดยรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมขยายตัวต่อเนื่องตามผลผลิต ขณะที่ราคาหดตัวน้อยลง ประกอบกับรายได้รวมนอกภาคเกษตรกรรมขยายตัวดีในทุกสาขา สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น


       

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายประจำที่ขยายตัวตามการเบิกจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ส่วนหนึ่งจากผลของฐานต่ำในปีก่อน และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ขยายตัวสูงจากผลของการเหลื่อมเดือนจากปกติที่จ่ายในเดือนมีนาคมเป็นมกราคมในปีนี้  ด้านรายจ่ายลงทุนกลับมาขยายตัวตามการเร่งเบิกจ่ายโครงการขนาดเล็กของบางหน่วยงาน ภายหลัง
การทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวที่ 4.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จำนวนนักท่องเที่ยวชะลอลงตามนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ลดลงเป็นสำคัญ 
 
 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่0.27 %ชะลอจาก0.36% ในเดือนก่อน ตามหมวดพลังงานที่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่ราคาในหมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นตามราคาเนื้อสัตว์เป็นสำคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนเกินดุลจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สินโดยเฉพาะด้านหนี้สินนะ้นมีเงินลงทุนโดยตรง(FDI)เข้ามาส่วนใหญ่เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งฮ่องกงและจีนแผ่นดิน
ใหญ่
   

ส่วนสถานการณ์อินเดียและปากีสถานนั้น ขณะนี้เร็วเกินไปที่จะสรุปผลที่เกิดขึ้น โดยอาจจะต้องติดตามดูในแง่ของความยืดเยื้อและความรุนแรงในอนาคต แต่เบื้องต้นเท่าที่ติดตามสถานการณ์พบว่าในอินเดียมีการส่งออกสินค้า ในสัดส่วนประมาณ 3% และจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 4.2% ถือว่าไม่น้อยแต่ยังต้องติดตามพัฒนาการในอินเดียและปากีสถานต่อไป

เศรษฐกิจเดือนม.ค.ขยายตัวดี รับอานิสงค์บริโภค-ลงทุนหนุน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด