svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

'เดลต้า' ติดตั้ง "เซ็นทรัล อินเวอร์เตอร์" ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาดใหญ่สุดในอินเดีย

26 ตุลาคม 2561
'เดลต้า' ติดตั้ง "เซ็นทรัล อินเวอร์เตอร์" รุ่น DelCEN1000 ขนาด 1 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ล่าสุด บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ อินเดีย เอกชน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ประเทศอินเดีย ได้ดำเนินการติดตั้ง "เซ็นทรัล อินเวอร์เตอร์" รุ่น DelCEN1000 ขนาด 1 เมกกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดีย ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท เกรตเตอร์ วิศาขาปัตตนัม สมาร์ท ซิตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (GVSCCL) ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานด้านเมืองอัจฉริยะ ที่จะพัฒนาเมืองวิศาขาปัตตนัมตามวิสัยทัศน์ "A Resilient and Healthy Metropolis for People"


เดลต้า3
การดำเนินโครงการด้านพลังงานสะอาดนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2561 ต่อมาในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา GVSCCL ตั้งเป้าผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ 3,100,000 หน่วยต่อปี ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 28,000 ตัน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 131,000 ต้นทุกปี นอกจากนี้ ยังสามารถลดอัตราการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำได้ถึงร้อยละ 20 จึงช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมูลค่า 120 ล้านรูปี (ประมาณ 1.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และประหยัดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 18,6000,000 รูปีต่อปี


เดลต้าอินเดีย2

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของแผงโซลาร์และอินเวอร์เตอร์ช่วยลดต้นทุนการติดตั้งโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึงร้อยละ 50 โดยอินเวอร์เตอร์ของเดลต้ามีประสิทธิภาพเยี่ยมระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรม ด้วยการรับประกันระยะเวลาการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนและเพิ่มการจัดเก็บพลังงานได้มากยิ่งขึ้น

เดลต้าได้ทำการติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบสตริงและเซ็นทรัลที่ยึดกับกริดในอินเดีย แล้วกว่า 1.5 กิกะวัตต์ อันเป็นการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัยสำหรับทุกชีวิต ทั้งนี้ การติดตามแนวโน้มใหม่ ๆ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เดลต้าสามารถนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลูกค้าประหยัดได้สูงสุด โดยเดลต้ายังคงมุ่งมั่นผลักดันนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมที่สะอาดและมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

อนึ่งบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์  อินเดีย เอกชน จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2546 เป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการไฟฟ้าและพลังงาน และเป็นบริษัทที่ถือหุ้นเต็มโดย เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน เดลต้าในประเทศอินเดีย ประกอบธุรกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการประกอบธุรกิจในอินเดีย ในฐานะผู้นำในตลาดโซลูชั่นด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อกิจกรรมโทรคมนาคม โซลูชั่นด้านพลังงานหมุนเวียน (โซลาร์ อินเวอร์เตอร์) และโซลูชั่นด้านจอภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ด้านเครื่องสำรองไฟและดาต้าเซ็นเตอร์ เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า คมนาคมระบบราง การจัดเก็บพลังงาน พัดลมและเครื่องเป่าลมระบายอากาศ รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีสำนักงานในภูมิภาค จำนวน 12แห่ง โรงงาน 3 แห่ง ที่รัดราปูร์ คุร์เคาน์ และโฮเซอ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอีก 2 แห่ง ที่คุร์เคาน์และบังกาลอร์ ไม่เพียงเท่านั้น เดลต้ายังมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งทั่วทั้งอินเดีย ด้วยพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่ายมากกว่า 200 ราย

e-book-1-503x62