svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บอร์ดบินไทยไฟเขียวดีดีสุเมธปรับแผนจัดซื้อเครื่องบินใหม่

17 ตุลาคม 2561
บอร์ดบินไทยไฟเขียวดีดีสุเมธ ปรับปรุงแผนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ แทนแผนเดิมที่กำหนดไว้ 23 ลำ 1 แสนล้านบาท โดยให้สรุปเส้นทางบิน รูปแบบฝูงบิน เสนอบอร์ดเดือนหน้า ดีดียันทำแผนเสร็จทันเสนอรัฐบาลชุดนี้ตามนโยบาย

แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทยเมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแผนจัดซื้อฝูงบินใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด และการใช้งานจริง หลังจากแผนเดิมเคยวางแผนไว้ว่าจะจัดซื้อ 23 ลำ วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท
su โดยการปรับแผนจะให้ไปเปรียบเทียบผลดีผลเสียของแผนเดิมที่ฝ่ายบริหารชุดก่อนกำหนดไว้ กับแผนใหม่ที่จัดทำโดยดีดีคนใหม่ และให้ฝ่ายบริหารไปสรุปเส้นทางบิน รูปแบบเครื่องบินที่จะจัดซื้อ ให้เร่งสรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอกลับมายังบอร์ดพิจารณาในครั้งหน้า เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ภายในเดือน พฤศจิกายนนี้

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังประชุมบอร์ดการบินไทยว่า ฝ่ายบริหารมีการเสนอและขอความคิดเห็นบอร์ดถึงการปรับปรุงแผนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ โดยหลังจากนี้ฝ่ายบริหารก็จะกลับไปรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเพื่อจัดทำแผนกลับมาเสนอบอร์ดเห็นชอบอีกครั้ง เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ภายในเดือน พฤศจิกายนนี้และคาดว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ตามนโยบายแน่นอน

ติดตามฐาน