svasdssvasds

ชาวไร่อ้อยเตรียมรับไบโอคอมเพล็กซ์ หนุนพัฒนาแหล่งน้ำ-สร้างอ้อยเพิ่มกว่า 2 แสนไร่

26 ก.ค. 2561 เวลา 11:44 น. 526
1470194702 สภาอุตฯ-ชาวไร่อ้อยเตรียมรับไบโอคอมเพล็กซ์คึกคัก หนุนพัฒนาแหล่งน้ำ-สร้างอ้อยเพิ่มกว่า 2 แสนไร่

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์และประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมีพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง ทางหน่วยราชการในพื้นที่ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ก็ได้เตรียมดำเนินการสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกร การทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบเกษตรแปลงใหญ่ตามแนวเกษตร 4.0 การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการทำไร่อ้อยด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

“ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในการมีมติให้เกิดไบโอคอมเพล็กซ์ในจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่มาประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดนครสวรรค์ ก็ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรอย่างยั่งยืน ทั้งการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การวางระบบท่อส่งน้ำไปพื้นที่ทำการเกษตร การขยายถนนเพื่อรองรับการลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งโครงการไบโอคอมเพล็กซ์นี้จะนำความคึกคักทางเศรษฐกิจมาสู่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างมาก ทั้งจากการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การว่าจ้างแรงงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย” ทันตแพทย์สุพจน์กล่าว

[caption id="attachment_300991" align="aligncenter" width="642"] ทองคำ2 นายทองคำ เชิงกลัด[/caption]

 

ด้าน นายทองคำ เชิงกลัด ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยตื่นตัวกันมากในการเตรียมพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มเติม เพราะเมื่อ ครม. อนุมัติหลักการแล้ว ข้อจำกัดต่างๆ ก็กำลังได้รับการแก้ไข เช่นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการปรับปรุง

พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้สามารถนำน้ำอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายได้ และจัดสรรวัตถุดิบ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสามารถตั้งโรงงานชีวภาพได้ในพื้นที่ 50 กิโลเมตร โดยโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่เดิมในรัศมี 50 กิโลเมตร ให้ความยินยอม
phu02020761p1 “ที่ผ่านมาชาวไร่อ้อยในพื้นที่ก็ได้มีส่วนสนับสนุนโดยการทำหนังสือไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นว่า ไบโอคอมเพล็กซ์ควรตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบซึ่งมีผลต่อการลดต้นทุนของชาวไร่อ้อยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ลดการสูญเสียต่างๆ ได้มากมาย เช่น ลดการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิง สำหรับรถขนส่ง ลดการชำรุดเสียหายของพื้นผิวจราจร และยังสามารถลดอุบัติเหตุได้ด้วย ซึ่งก็ดีใจที่ภาครัฐได้เห็นด้วยกับเรื่องต่างๆ เหล่านี้” นายทองคำกล่าว

ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับชาวไร่อ้อยในพื้นที่ ยืนยันว่ามีความพร้อมในการสร้างอ้อยเพิ่มเพื่อรองรับโรงงานใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิม โดยเบื้องต้นจะมีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มอีกกว่า 2 แสนไร่ คิดเป็นผลผลิตอ้อยประมาณ 2.4 ล้านตันต่อปี จะมีการสร้างงานให้กับคนในชุมชน ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจในพื้นที่และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะดีตามไปด้วย

ประธานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 11 นครสวรรค์ กล่าวอีกว่า โรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสรรค์และอุตรดิตถ์ ได้สื่อสารกับชาวไร่อ้อยมาตลอดว่า จะทำให้อาชีพทำไร่อ้อยเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมั่งคั่ง ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีไบโอคอมเพล็กซ์เกิดขึ้น ชาวไร่อ้อยก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นอีก