svasdssvasds

บีโอไอเผยโครงการขอส่งเสริมครึ่งปีแรกเพิ่ม 22%

25 ก.ค. 2561 เวลา 12:07 น. 87
บีโอไอเผยโครงการขอส่งเสริมครึ่งปีแรกเพิ่ม 22%

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงภาวะการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน 2561) ซึ่งมีการขอรับส่งเสริมการลงทุน 754 โครงการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 และมีมูลค่าเงินลงทุน 284,600 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งนี้พบว่า การขอรับส่งเสริมทั้งหมด เป็นโครงการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 316 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนโครงการทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวม 224,150 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวม

สำหรับการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี มีจำนวน 142 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 183,230 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 122 ซึ่งบีโอไอมั่นใจว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่อีกหลายรายจะยื่นขอรับส่งเสริมในช่วงครึ่งหลังของปี 2561

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว