svasdssvasds

“พาณิชย์” หารือผู้ประกอบการญี่ปุ่น หาช่องทางเพิ่มโอกาสส่งออกให้ผู้ประกอบการ SME

25 ก.ค. 2561 เวลา 10:19 น. 131
- 25 ก.ค. 61 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังจากไปเยียนญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ว่าไทยได้แจ้งญี่ปุ่นถึงความสนใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และความตั้งใจมั่นที่จะผลักดันให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญภายในปีนี้ ซึ่งญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนไทยทั้งสองเรื่องนี้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการเจรจาผลักดันให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดสินค้าเกษตรและบริการที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร ทั้งในกรอบการเจรจาเปิดเสรีเพิ่มเติมทวิภาคีกับญี่ปุ่น (JTEPA) และในกรอบ RCEP รวมทั้งจะส่งเสริมให้มีสถาบันผลิตพ่อครัวแม่ครัวอาหารไทยที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอกับความต้องการของร้านอาหารไทยทั่วโลก ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสการส่งออกของสินค้ากลุ่มวัตถุดิบอาหาร เช่น เครื่องแกง เครื่องปรุง และผักผลไม้ไทยในญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ยังได้พบหารือกับบริษัท Jupiter Shop Channel ซึ่งเป็น TV Shopping ใหญ่สุดในที่มีการนำสินค้าไทย เช่น หมอนผ้าไหม น้ำหอมอโรม่า เครื่องประดับ และผลไม้ไทย มาจำหน่ายในรายการ โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายมะม่วงน้ำดอกไม้ได้ 30 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้นเห็นว่า TV Shopping ในญี่ปุ่นเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร นอกจากนี้ สินค้าเกษตรไทย เช่น มะม่วง มังคุด ทุเรียน สับปะรด ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าไลฟ์สไตล์ อัญมณีและเครื่องประดับ ที่ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคญี่ปุ่น

ขณะเดียวกัน บริษัท Jupiter ก็มีการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยเพื่อเปิดรายการ TV Shopping ในไทย หวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย พร้อมกันนี้ นายสนธิรัตน์ยังได้แนะนำบริษัทฯ ให้ใช้ประโยชน์จากความตกลง JTEPA ซึ่งญี่ปุ่นได้ลดภาษีสินค้านำเข้าจากไทยแล้วกว่าร้อยละ 88 ของจำนวนสินค้ากว่า 9,000 รายการ